Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Propisana je kazna od jedne do 15 godina zatvora za krivično djelo navođenja na prostituciju. Za krivično djelo organizovane trgovine ljudima zaprijećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina, a zatvorske kazne do 12 godina propisane su za pranje novca


 Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH (FBiH) usvojili su 3. marta 2016. godine Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH.

 Federalna Vlada je ovaj akt predložila Parlamentu na izjašnjavanje po hitnom postupku, ali su delegati većinskom voljom usporili proceduru vrativši ga u redovni postupak.

Kao osnovni razlog za izmjene i dopune sadašnjeg Krivičnog zakona, Vlada FBiH je navela unapređenje teksta u odnosu na sve raširenija društveno opasna ponašanja.

Nacrtom zakona propisana je kazna od jedne do 15 godina zatvora za krivično djelo navođenja na prostituciju. Krivično djelo navođenja na prostituciju zadržalo bi osnovni oblik, uz pretpostavku dobrovoljnosti i punoljetstva.

Za krivično djelo organizovane trgovine ljudima zaprijećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina, a zatvorske kazne do 12 godina propisane su za pranje novca.

Visoke zatvorske kazne propisane su za prisiljavanje na polni odnos ili s takvim djelom izjednačenu polnu radnju.

Novopredloženim rješenjem je definicija krivičnog djela finansiranja terorističkih aktivnosti, za koje je takođe previđena visoka zatvorska kazna, usaglašena sa međunarodnim standardima čime je ispunjena obaveza BiH u usaglašavanju krivičnog zakonodavstva.


Izvor: Vebsajt Srna, 03.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772