Zastava Srbije

ZAKON O UZURPACIJAMA I DOBROVOLJAČKIM KOMPETENCIJAMA: Zakonom se propisuju uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo državna svojina

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama kojim se propisuju uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa...

Više