Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O METROLOGIJI U RS: Predlaže se produžavanje roka do kojeg obrazovane laboratorije mogu obavljati poslove pripreme mjerila za verifikaciju do 31. decembra 2022. godine

03.12.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje Prijedloga zakona prvenstveno su sadržani u potrebi produžavanja roka do kojeg obrazovane laboratorije mogu obavljati poslove pripreme mjerila za verifikaciju. Pored navedenog, izmjene i dopune Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016) iskorišćene su za preciziranje odredaba, kao i njihovo potpunije uređivanje.

Ovim prijedlogom brisane su odredbe koje uređuju status i zadatke Savjeta za metrologiju Republike Srpske, čime se ukida ovo savjetodavno tijelo Vlade. S obzirom na to da je osnovni zadatak Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju da vrši nadzor nad verifikovanim mjerilima, te imajući u vidu dosadašnje rješenje koje može dovesti u pitanje objektivnost prilikom njihovog kontrolnog pregleda, predloženo je novo rješenje, u skladu sa kojim kontrolu mjerila u upotrebi može obavljati samo Zavod, a ne i ovlašćena tijela. Na ovaj način uspostavlja se nepristrastan sistem provjere ispravnosti mjerila koja su u upotrebi.

U dosadašnjoj primjeni Zakona uočeni su nedostaci koji se odnose na jednak tretman nepravilnosti koje učini ovlašćeno tijelo, bez obzira na težinu te nepravilnosti. S tim u vezi, predloženo je rješenje kojim je propisano u kojim slučajevima direktor Zavoda suspenduje rješenje o ovlašćivanju, a u kojim ga ukida. Takođe, propisan je maksimalan period trajanja i pravne posljedice suspenzije, kao i uslovi za podnošenje novog zahtjeva za ovlašćivanje. S ciljem kontinuiranog funkcionisanja metrološkog sistema, predlaže se produžavanje roka do kojeg obrazovane laboratorije mogu obavljati poslove pripreme mjerila za verifikaciju, a koji se predlaže do 31. decembra 2022. godine. Ova izmjena bila je i osnovni razlog za stavljanje ovog zakona u proceduru po hitnom postupku.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, 27.11.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija