Zastava Srbije

PRAKTIČNA PRIMJENA NAJNOVIJIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA IZ UGLA UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, 7. novembra 2022. godine, na Pravnom fakultetu u Banja Luci

Vlada Republike Srpske, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, usvojila je, na 188. sjednici u Banjaluci, Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, kojom se uređuje način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja izazvanog SARS-CoV-2 (kovid 19), za vrijeme trajanja vanredne situacije u skladu sa zakonom.

Više

NAJNOVIJI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - NAJČEŠĆA PITANJA I NEDOUMICE: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, 11. novembra 2022. godine, na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu

Trudnice kojima doktor preporuči čuvanje trudnoće imaće pravo na isplatu naknade plate u punom iznosu. Takođe, one trudnice kojima to bude potrebno imaće mogućnost neinvazivnog prenatalnog testa, čije će troškove snositi Fond zdravstvenog osiguranja.

Više

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija, koji stupaju na dužnost 17. oktobra 2022. godine

Iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH tvrde da su donijeli mjere za ublažavanje rizika izazvanog mogućim rastom referentnih kamatnih stopa, inflatornim pritiscima i drugim poremećajima koji mogu imati negativne efekte na tržište BiH.

Više

UREDBA O NAČINU IZVRŠAVANJA MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI KOVID 19: Uredba će biti na snazi do 31. decembra 2022. godine

Federalni zavod za statistiku će u periodu od 15. do 30. oktobra ove godine provesti pilot projekat popisa poljoprivrede, a obuhvatit će oko 8.700 poljoprivrednih gazdinstava u svih deset kantona u Federaciji BiH.

Više

ODRŽAN SASTANAK FEDERALNIH I KANTONALNIH INSPEKTORA ZA OBLAST RADA I ZAŠTITE NA RADU

Federalni zavod za statistiku će u periodu od 15. do 30. oktobra ove godine provesti pilot projekat popisa poljoprivrede, a obuhvatit će oko 8.700 poljoprivrednih gazdinstava u svih deset kantona u Federaciji BiH.

Više