Zastava Srbije

UREDBA O NAČINU IZVRŠAVANJA MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI KOVID 19: Uredba će biti na snazi do 31. decembra 2022. godine

03.10.2022.


Vlada Republike Srpske svojila je Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, kojom se uređuje način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja izazvanog SARS-CoV-2 (kovid 19), za vrijeme trajanja vanredne situacije u skladu sa zakonom.

Ovom Uredbom propisuje se primjena epidemioloških mjera u Republici Srpskoj koje su propisane i Uredbom o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2022 i 65/2022 - ispr.), a koja je prestala da važi 30. septembra 2022. godine. Prijedlog da se produže propisane epidemiološke mjere prethodno je dostavio JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, s obzirom na to da je u Republici Srpskoj, u skladu sa parametrima koji se prate u vezi sa kovidom 19, trenutno stabilna epidemiološka situacija.

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a prestaje da važi 31. decembra 2022. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 29.09.2022.

Naslov: Redakcija