Zastava Srbije

PRAKTIČNA PRIMJENA NAJNOVIJIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA IZ UGLA UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, 7. novembra 2022. godine, na Pravnom fakultetu u Banja Luci

03.10.2022.


Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 7. novembra 2022. godine, savjetovanje na temu “Praktična primjena najnovijih izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama iz ugla ugovornih organa i ponuđača”. Savjetovanje će biti održano na Pravnom fakultetu u Banja Luci.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 59/2022 - dalje: Zakon) donijet je u cilju otklanjanja problema u praktičnoj primjeni koji su uočeni od početka primjene Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/2014).

Njegovi ciljevi su i pojednostavljivanje postupaka javnih nabavki, harmonizacija antikorupcijskih mjera i profesionalizacija u oblasti javnih nabavki kroz detaljnije definisanje službenika za javne nabavke. Ujedno, donošenje Zakona prestavlja jedan od uslova za dobijanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, što dovoljno govori o njegovom značaju.

Zakon prvenstveno predviđa brojne novine kada su u pitanju planiranje nabavki i sprovođenje postupaka nabavki male vrijednosti.

Na savjetovanju će učesnici detaljno biti upoznati sa osnovnim odredbama koje se odnose na planiranje nabavki u skladu sa navedenim izmjenama, analiziraće se nove zakonske obaveze koje se odnose na izradu plana nabavke, uz edukaciju učesnika kako da na pravilan način vrše istraživanje tržišta, s ciljem izrade što preciznije procjene vrijednosti i plana nabavke.

Pored navedenog, učesnicima će praktično biti demonstriran postupak objave plana nabavke na Portalu, koji je sad obavezno sprovesti.

S druge strane, ponuđačima će se demonstrirati na koji način da vrše pretragu objavljenih planova i obavještenja kako bi blagovremeno i na adekvatan način pripremili svoje ponude. Takođe, detaljno će biti objašnjen i novi način sprovođenja postupaka nabavki male vrijednosti i to "korak po korak" i sa aspekta ugovornog organa i sa aspekta ponuđača.

Na savjetovanju će se učesnici upoznati i sa postupkom pravne zaštite koji sadrži određeni broj ključnih izmjena kako za ugovorne organe tako i za ponuđače, a koje utiču na cjelokupni sistem pravne zaštite. Zakon uvodi i posebne odredbe koje se tiču izmjena već zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma, te će se učesnici upoznati sa uslovima, načinima i primjerima dobre prakse koji se tiču izmjena već zaključenih ugovora, odnosno okvirnih sporazuma.

Poseban akcenat biće i na prezentovanju očekivanih ključnih izmjena u podzakonskim aktima.

Savjetovanje je namijenjeno svim praktičarima i profesionalcima koji se bave poslovima javnih nabavki unutar ugovornih organa i privrednih subjekata, a koji nastoje da spremno dočekaju početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama kako bi izbjegli nezakonito postupanje, primjenu loše prakse, odnosno kako bi i dalje održali svoje ponude konkurentnim.

Teme savjetovanja:

Najvažnije izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama u postupanju ugovornih organa

 • Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Nove definicije i novi instituti (oznaka, životni vijek, ponuda - prihvatljiva, neprihvatljiva i nepravilna, dinamički sistem kupovine…)
 • Izmjene vezane za uslove za početak postupka javne nabavke
 • Izmjene u izuzećima od primjene Zakona o javnim nabavkama
 • Službenik za javne nabavke
 • Sukob interesa
 • Isključenje iz učešća u postupcima javnih nabavki
 • Interni pravilnik o javnim nabavkama

Početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i očekivane izmjene podzakonskih akata

 • Stupanje na pravnu snagu i početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Izmjena cijene i drugih uslova zaključenog ugovora
 • Postupak pravne zaštite
 • Očekivane ključne izmjene podzakonskih akata

Pravilno pripremanje plana nabavke u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

 • Izmjene vezane za planiranje nabavke
 • Način procjene vrijednosti u planu,
 • Istraživanje tržišta (kada i na koji način se vrši istraživanje tržišta),
 • Novine vezane za objavu plana nabavke na Portalu “korak po korak”
 • Najčešće greške prilikom izrade plana nabavke, Postupanje u slučaju nepredviđenih i neplaniranih nabavki
 • Značaj internog pravilnika o javnim nabavkama za pravilno planiranje nabavke

Izmjene vezane za provođenje postupaka nabavke male vrijednosti (konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma)

 • Izrada tenderske dokumentacije za konkurentski zahtjev - obavezni i opcioni elementi dokumentacije
 • Objava nabavke, preuzimanje i pojašnjenje tenderske dokumentacije
 • Otvaranje i ocjena ponuda i donošenje odluke o izboru/poništenju postupka nabavke
 • Uporedni prikaz sprovođenja postupka konkurentskog zahtjeva sa aspekta ugovornog organa i ponuđača
 • Novine vezane za uvid u ponude, žalbeni postupak i novi rokovi
 • Kako pravilno provesti direktni sporazum?

Predavači:

 • Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH i direktor filijale Banja Luka
 • Dražen Vidaković, šef Grupe za normativno-pravne poslove Agencije za javne nabavke BiH
 • Brankica Šarić, koordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu u "JP Autoputevi Republike Srpske"

Detaljne informacije o savjetovanju (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici Praktična primjena najnovijih izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama iz ugla ugovornih organa i ponuđača.


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 02.10.2022.