Zastava Srbije

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA VIJEĆA EUROPE: BiH da provede presude "Pilav" i "Zornić"

Parlamentarna skupština Vijeća Europe prvi put je pozvala BiH da provede presude Europskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetima "Pilav protiv BiH" i "Zornić protiv BiH", pored uobičajenog poziva za provedbu presude "Sejdić i Finci protiv BiH.

Više

VLADA FBIH: Prihvaćene preporuke EU, usvojeni planovi rada više federalnih institucija za 2017. godinu

Federalna vlada prihvatila je Preporuke EU s prvog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, kao tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine.

Više

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH 2016. godine primila 103 prigovora građana

U fokusu rada Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH u 2016. godini bili su prigovori građana i zahtjevi za davanje mišljenja u vezi sa obradom jedinstvenog matičnog broja /JIB/ i kopije lične karte od raznih kontrolora, odnosno javnih organa, kaže pomoćnik direktora Sektora za inspekcijski nadzor, prigovore i centralni registar Agencije Samira Čampara.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA U RS: Predviđeno je da će trgovci biti sankcionisani, ukoliko pored cijene proizvoda na akcijskoj prodaji, ne istaknu i cijenu proizvoda ostvarenu u redovnoj prodaji. Propisuje se i obaveza trgovca da potrošaču prilikom preuzimanja proizvoda izda potvrdu o stanju i vidljivim nedostacima na proizvodu, koju mora potpisati i potrošač

Trgovci u Republici Srpskoj biće sankcionisani, ukoliko pored cijene proizvoda na akcijskoj prodaji, ne istaknu i cijenu proizvoda ostvarenu u redovnoj prodaji. Na taj način potrošač će prilikom akcijske prodaje biti upoznat i o redovnoj cijeni robe da bi lakše donio odluku o kupovini.

Više

FBIH USKORO USVAJA ZAKON O PENZIJSKO-INVALIDSKOM OSIGURANJU

Federalni premijer Fadil Novalić izjavio je da se zacrtane reforme, uprkos svim zastojima, uspješno sprovode i najavio da predstoji usvajanje Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koji je ključan u reformi socijalnog sistema. Novalić je na sastanku sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za BiH Kristijanom Dan Predom i šefom Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemarkom istakao da su do sada usvojeni svi reformski zakoni.

Više