Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FBIH: Novi zakon reguliše prava na dječji dodatak i na naknadu porodiljama koje nisu u radnom odnosu, dok bi ostala, takozvana izvedena prava, trebala biti regulisana kantonalnim zakonima

U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Mostaru je nedavno održana javna rasprava o Nacrtu zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH.

Više

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BIH: Ljekari će odlučivati ko ne mora vezati pojas u vozilu

Sigurnosni pojas u vozilima u Bosni i Hercegovini uskoro neće morati koristiti vozači ili putnici koji imaju nalaz ljekara kojim ih se oslobađa vezivanja pojasa zbog određenih fizičkih povreda ili poteškoća.

Više

U PRIPREMI NOVI ZAKON O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA: Rok za izradu Prednacrta zakona 90 dana

Federalna vlada je prihvatila inicijativu premijera FBiH za pokretanje aktivnosti na izradi novog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Za pokretanje aktivnosti Vlada je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite, u saradnji s kantonalnim i lokalnim nivoima vlasti, te Savezom općina i gradova u FBiH, a rok za dostavu Prednacrta zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća je 90 dana.

Više