Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O STICANJU STATUSA SAMOSTALNOG UMJETNIKA I SAMOSTALNOG STRUČNJAKA U KULTURI: Lice koje na osnovu opštih i posebnih uslova stekne status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi postaje obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječje zaštite

29.09.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi.

Ovim Nacrtom zakona uređeni su uslove i način sticanja statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, njegova prava i obaveze, vođenje evidencije, obezbjeđivanje sredstava te druga pitanja koja su značajna za ovu kategoriju.

Prema tekstu Nacrta zakona, lice koje na osnovu opštih i posebnih uslova steknu status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi postaje obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječje zaštite.

Lice koje ima utvrđen status samostalnog umjetnika ili samostalnog stručnjaka u kulturi, pod određenim uslovoima, ostvaruje pravo na refundaciju sredstava uplaćenih na ime doprinosa, iz budžeta Republike Srpske.

Ministarstvo prosvjete i kulture će voditi Registre samostalnih umjetnika i samostalnih stručnjaka u kulturi, a ministar će donijeti pravilnike o vođenju registra.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.09.2020

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija