Zastava Srbije

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Imenovane nove sudije i tužioci, čiji mandati počinju 1. avgusta 2020. godine

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 24. i 25. juna 2020. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH

Na 8. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Više

VLADA RS: Donijete uredbe o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama i o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i zamjenskim supstancama

Vlada Republike Srpske usvojila je, na 77. sjednici, Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku 2020/2021. godinu i zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbijedi besplatne udžbenike za sve učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola, te...

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO – PRIVATNOM PARTNERSTVU U REPUBLICI SRPSKOJ: Javno‐privatno partnerstvo može se realizovati u svim oblastima u kojima javni partner pruža usluge ili su u okviru nadležnosti javnog partnera

Cilj Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno – privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj jeste otklanjanje administrativno‐tehničkih barijera i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta u privlačenju stranih i domaćih investitora u realizaciji kapitalnih projekata.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA: Sudske takse ukidaju se za podnesak kojim se traži uvjerenje i za izdato uvjerenje, kao i sudske takse za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda i za izdati jedinstveni pristupni kod

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kojim je, između ostalog, predviđeno da se sudske takse ukidaju za podnesak kojim se...

Više

KRIZNI ŠTAB FBIH: Donijete nove naredbe i preporuke zbog virusa korona

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i...

Više