Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH

29.06.2020.


Na 8. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u sadašnjem sastavu, kojeg je, u prvom čitanju, predložio Predstavnički dom PSBiH. Usvajanjem negativnog mišljenja Ustavnopravne komisije ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Usvojeni su izvještaji o radu komisija Doma naroda PSBiH za 2018. i 2019. godinu i to:

a) Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za 2018. i 2019. godinu,

b) Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH za 2018. i 2019. godinu,

c) Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH za 2018. i 2019. godinu.

Na prijedlog Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH usvojena je Odluka o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva PSBiH za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja. Ovom Odlukom za članove Grupe za susjedne zemije (Hrvatska, Slovenija, Italija, Malta, Srbija, Cma Gora, Grčka, Kipar, Sjeverna Makedonija, Albanija, Mađarska i Austrija) imenovani su: Dragan Čović, Dušanka Majkić, Amir Fazlić, Šemsudin Mehmedović, Snježana Novaković-Bursać, Borjana Kпšto, Mirsad Kukić, Nenad Stevandić, Predrag Kojović, Šemsudin Dedić i Sanja Vulić.

Za članove Grupe za zapadnu Evropu (Njemačka, Švicarska, Holandija, Belgija, Luksemburg, Lihtenštajn, Španija, Norveška, Švedska, Danska, Finska, Island, Francuska, Velika Britanija, lrska i Portugal) imenovani su: Marina Pendeš, Asim Sarajlić, Halid Genjac, Lazar Prodanović, Šemsudin Dedić, Darijana Filipović, Dženan Đonlagić, Vlatko Glavaš, Enver Bijedić, Edita Đapo i Nenad Nešić.

Za članove Grupe za srednju i istočnu Evropu (Ruska Federacija, Ukrajina, Bjelorusija, Litva, Letonija, Estonija, Uzbekistan, Armenija, Tadžikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Kazahstan, Poljska, Češka, Slovačka, Turska, Bugarska, Moldavija, Rumunija, Gruzija i Azerbejdžаn) imenovani su: Bariša Čolak, Mladen Bosić, Munib Jusufović, Alma Čolo, Nermin Mandra, Nebojša Radmanović, Ljubica Miljanović, Predrag Kožul, Nada Mladina, Jakov Galić i Mira Pekić.

Za članove Grupe za Aziju (Kina, Indija, Indonezija, Iran, Bangladeš, Filipini, Sjeverna Коrеја, Južna Koreja, Tajland, Brunej, Šri Lanka, Laos, Maldivi, Mongolija, Mijanmar, Singapur, Nepal, Vijetnam, Pakistan i Malezija) imenovani su: Lazar Prodаnović, Munib Jusufović, Zlatko Miletić, Nikola Lovгinović, Saša Magazinović, Aida Baručija, Mirjana Marinković-Lepić, Mirko Šarović i Branislav Borenović.

Za članove Grupe za Afriku i zemlje Bliskog istoka (Egipat, Južnoafrička Republika, Libija i ostale afričke zemlje, Saudijska Arabija, Izrael, Jordan, Liban, Irak, Sirija, Palestina, Kuvajt, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman, Bahrein i Jemen) imenovani su: Marina Pendeš, Sredoje Nović, Safet Softić, Adil Osmanović, Mijo Matanović i Dragan Mektić.

Za članove Grupe za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Okeaniju i Japan (Australija, Novi Zeland, Japan, Okeanija, zemlje Južne Amerike, Kuba, SAD, Kanada i Meksiko) imenovani su: Lidija Bradara, Mladen Bosić, Šemsudin Mehmedović, Obren Petrović, Zlatan Begić, Damir Amaut, Jasmin Emrić i Dragan Bogdanić.

Dom naroda usvojio je Prijedlog odluke o imenovanju članova PSBiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Evropskog parlamenta (POSP), dostavljen od Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH. Prema usvojenom Prijedlogu odluke, u POSP su imenovani sljedeći poslanici i delegati PSBiH:

·       Nebojša Radmanović,

·       Lazar Prodanović,

·       Halid Genjac,

·       Denis Zvizdić,

·       Snježana Novaković-Bursać,

·       Lidija Bradara,

·       Nikola Lovrinović,

·       Branislav Borenović,

·       Saša Magazinović,

·       Amir Fazlić,

·       Bariša Čolak,

·       Denis Bećirović,

·       Mladen Bosić.

Dom naroda nije podržao ni jednog od kandidata sa rang – liste za imenovanje zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, koju je dostavila Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Dom nije usvojio Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2019. godinu.

Nije usvojena delegatska inicijativa Zlatka Miletića koja glasi: "U skladu s članom 9. i 154. Poslovnika Doma naroda PSBiH, podnosim inicijativu prema Vijeću ministara BiH - Ministarstvu civilnih poslova - da hitno izdvoje finansijska sredstva za rješavanje statusa i problema funkcionisanja Srednje medicinske škole Katoličkog školskog centra "Ivan Pavao II" – Bihać".

Dom naroda dao je saglasnost za ratifikaciju:

·       Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za Bosnu i Hercegovinu;

·       Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za izvođenje projekata), u iznosu od 9.500.000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama;

·       Sporazuma o zajmu (Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.


IZVOR: Vebsajt Parlamenta BiH, 25.06.2020.

Naslov: Redakcija