Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Nacrt krivičnog zakonika RS, Nacrt zakona o vještacima RS, donijeta Odluka o najnižoj plati u RS za 2017. godinu

Vlada Republike Srpske donijela je 26.12.2016. godine, na 105. sjednici, u Banjaluci, Odluku o najnižoj plati. Najniža plata u Republici Srpskoj za 2017. godinu utvrđuje se u neto iznosu u visini od 395,00 KM. Ekonomsko socijalni savjet Republike Srpske je na svojoj 38. redovonoj sjednici održanoj dana 13. decembra 2016. godine usvojio Zaključak, kojim je Vladi Republike Srpske predloženo donošenje Odluke o najnižoj plati.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O BANKAMA RS: Prijedlogom zakona se propisuje da niko osim banke ne može primati depozite ili druga povratna sredstva, niti davati kredite i izdavati platne kartice, ako nema dozvolu Agencije za bankarstvo

Narodna skupština Republike Srpske nastavila je 21. posebnu sjednicu raspravom o Prijedlogu zakona o bankama Republike Srpske. Prijedlogom zakona se uređuje prestanak rada banaka u Srpskoj, kao i zaštita korisnika bankarskih usluga. Donošenjem novog zakona želi se postići podizanje nivoa otpornosti pojedinačne banke i cjelokupnog bankarskog sistema, naveo je ministar finansija Zoran Tegeltija.

Više

NACRT KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Uvode se nova krivična djela poput genitalnog sakaćenje žena i prinudne sterilizacije, proganjanja, udruživanje radi vršenja krivičnih djela trgovine ljudima i djecom, polne ucjene, zlostavljanja na radu, krađe električne energije ili gasa, dogovaranje ishoda takmičenja

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske. Krivični zakon Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 49/2003, 108/2004, 37/2006, 70/2006, 73/2010, 1/2012 i 67/2013) donesen je 2003. godine i od tada je mijenjan šest puta. U međuvremenu se ukazala potreba za usklađivanjem krivičnog zakonodavstva sa trenutnim tendencijama u društvu, kao i usklađivanjem sa direktivama Evropske unije koje propisuju

Više