Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Nacrt krivičnog zakonika RS, Nacrt zakona o vještacima RS, donijeta Odluka o najnižoj plati u RS za 2017. godinu

28.12.2016.


Vlada Republike Srpske donijela je 26.12.2016. godine, na 105. sjednici, u Banjaluci, Odluku o najnižoj plati. Najniža plata u Republici Srpskoj za 2017. godinu utvrđuje se u neto iznosu u visini od 395,00 KM. Ekonomsko socijalni savjet Republike Srpske je na svojoj 38. redovonoj sjednici održanoj dana 13. decembra 2016. godine usvojio Zaključak, kojim je Vladi Republike Srpske predloženo donošenje Odluke o najnižoj plati.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o vještacima Republike Srpske. Ovim zakonom uređuju se uslovi za obavljanje vještačenja, postupak imenovanja i razrješenja vještaka, postupak upisa i brisanja pravnih subjekata, kao i prava i obaveze lica koja obavljaju vještačenje.

Zakon o vještacima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 16/2005 i 65/2008) u primjeni je od 2005. godine, a izmjene i dopune navedenog Zakona uslijedile su 2008. godine. Tokom primjene navedenog Zakona, uočene su brojne nepravilnosti, kao i neprecizna zakonska rješenja koja su dovodila do otežane primjene u praksi. S tim u vezi, ukazala se potreba da se preciznije definišu oblasti vještačenja, preciziraju opšti i posebni uslovi za imenovanje vještaka, definišu prava i obaveze vještaka, kao i princip utvrđivanja odgovornosti i nadzora nad radom vještaka, da bi se omogućila dosljedna primjena navedenih odredaba u praksi. S obzirom na to da bi ponovne izmjene i dopune, uključujući i izmjene i dopune iz 2008. godine, obuhvatile više od polovine teksta Zakona, obrađivač Zakona se opredijelio za pripremu i izradu teksta novog Zakona o vještacima Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Republike Srpske za korišćenje obnovljivih izvora energije za 2016. godinu. Zadužuje se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da dostavi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Republike Srpske za korišćenje obnovljivih izvora energije za 2016. godinu u cilju pripreme prvog redovnog Izvještaja o napretku realizacije Akcionog plana za korišćenje obnovljivih izvora BiH i izvještavanja Energetske zajednice u skladu sa Direktivom o obnovljivim izvorima 2009/28/E3.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog plana i Programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2017. godinu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog programa javnih investicija Republike Srpske za period 2017-2019. godina. Prema pomenutom programu u naredne dvije godine u Republici Srpskoj ugovorene su investicije u iznosu od 1.155,4 miliona KM, a kao prioritetne potrebe iskazane su dodatne investicije u iznosu od 6,7 milijardi KM za koje nisu obezbijeđeni izvori finansiranja.

Analiza sektorske strukture kapitalnih investicija u periodu 2017-2019. godina (prema resornoj nadležnosti za projekte) pokazuje da su i dalje najveće investicije u energetiku i saobraćajnu infrastrukturu, te sektore poljoprivrede i vodoprivrede, zdravstva i izbjeglica i raseljenih lica. Planirana ulaganja u navedene sektore iznose 89,83% ukupnih planiranih ulaganja u periodu 2017-2019. godina.

Najveće učešće u finansiranju ugovorenih investicionih projekata u periodu 2017-2019. godina imaju ino sredstva u ukupnom iznosu od 915,6 miliona KM ili 79,25% (i to uglavnom krediti – 855,4 miliona KM i manjim dijelom grantovi – 60,2 miliona KM), dok domaća sredstva po svim osnovama (budžetska sredstva, vlastita sredstva učesnika u realizaciji projekata, domaći krediti) učestvuju u iznosu od 239,8 milion KM ili 20,75%.

Od prioritetnih investicija bez obezbijeđenih izvora finansiranja najzahtjevniji projekti su iz oblasti industrije i energetike-uglavnom energetike (ukupno 3,7 milijardi KM ili 55,54%) i saobraćajne infrastrukture (ukupno 2,7 milijardi KM ili 40,02%).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstva nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 500.000 KM.

R.br.

Nerazvijene opštine

 

1

Bratunac

16.100,00

2

Vlasenica

16.200,00

3

Donji Žabar

13.975,00

4

Kostajnica

15.125,00

5

Ljubinje

14.675,00

6

Nevesinje

15.850,00

7

Pelagićevo

14.975,00

8

Petrovac

13.475,00

9

Petrovo

15.825,00

10

Ribnik

14.100,00

11

Rogatica

14.675,00

12

Han Pijesak

14.725,00

13

Šamac

16.125,00

14

Šipovo

14.175,00

R.br.

Izrazito nerazvijene opštine

 

1

Berkovići

14.975,00

2

Vukosavlje

16.350,00

3

Istočni Drvar

13.150,00

4

Istočni Mostar

15.475,00

5

Istočni Stari Grad

14.950,00

6

Jezero

16.125,00

7

Kalinovik

14.950,00

8

Kneževo

15.475,00

9

Krupa na Uni

15.875,00

10

Kupres

13.950,00

11

Lopare

15.200,00

12

Novo Goražde

15.225,00

13

Osmaci

15.600,00

14

Oštra Luka

15.225,00

15

Rudo

15.875,00

16

Srebrenica

15.700,00

17

Trnovo

15.200,00

18

Čajniče

14.725,00

19

Šekovići

15.975,00


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 26.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772