Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Privrednicima omogućiti primjenu pojednostavljenih pravila o porijeklu robe

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, na 46. redovnoj sjednici utvrđen je Prijedlog osnova i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu utjecaja na okoliš, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinskih dozvola za projekt “Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - ušće Drine i Save”.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji donosi povoljnije uvjete za vanredno usklađivanje penzija u Federaciji.

Više

VLADA KS: Utvrđen Nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, te ga je uputila u skupštinsku proceduru.

Više

ZAKON O PROGLAŠENJU 1. MARTA DANOM NEZAVISNOSTI BIH: Utorak, 1. mart 2022. godine neradni dan

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, br.: 9/95), državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade na Dan nezavisnosti. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. mart obilježava se jedan dan i to na dan samog praznika.

Više

POKRENUT PROJEKAT VIJEĆA EVROPE “INOVIRANJE DEMOKRATSKOG UČEŠĆA NA LOKALNOM NIVOU U BIH”

23.02.2022. godine, Sarajevo: Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope je 23.02.2022. godine organizirao online konferenciju povodom pokretanja novog projekta “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini”.

Više