Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

28.02.2022.


Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji donosi povoljnije uvjete za vanredno usklađivanje penzija u Federaciji.

Tim će zakon stupiti na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH jer ga je ranije usvojio Predstavnički dom.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je ukazao delegatima da je Vlada Federacije BiH u promtnom roku, 22. februara, reagovala na zaključak Doma naroda da uskladi tekst zakona sa onim koji je usvojen na Zastupničkom domu, a što je i učinjeno.

Povodom usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, iz Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike su saopćili da će zakon stupiti na snagu nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH, s obzirom da je Zastupnički dom Parlamenta FBiH ovaj zakon u istom sadržaju usvojio u decembru prošle godine.

- Cilj ovog zakona je, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definišu i poboljšaju određene odredbe, Zakon uskladi s drugim propisima i međunarodnim standardima, provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije BiH i Ustavnog suda BiH, te dodatna briga o zaštiti standarda penzionera - ukazao je nakon usvajanja Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Također je pojasnio da su za naše penzionere posebno značajne odredbe o redovnom i vanrednom usklađivanju penzija. Naime penzije će se ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog bruto domaćeg proizvoda, što će praktično značiti i značajnije povećanje penzija, a što je i dogovoreno na sastanku s predstavnicima penzionera.

Ublažena je i odredba o vanrednom usklađivanju penzija, na način da se vanredno usklađivanje može provesti ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, a ne prethodne dvije godine kako je to sada propisano, veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u budžetu Federacije BiH, a što će omogućiti vanredno povećanje penzija u ovoj godini, saopćeno je iz Ministarstva.

Određene odredbe zakona su već implementirane kroz ranije zaključke Vlade Federacije BiH.

Konkretno, jasno je definisano da se na policijske službenike zaposlene na državnom nivou, s prebivalištem u FBiH i koji uplaćuju doprinose FZPIO, primjenjuju odredbe o uslovima penzionisanja i načinu obračuna penzija, koje važe i za policijske službenike zaposlene u FBiH.

Iz Ministarstva ističu da je utvrđeno pravo udovica poginulih boraca i šehida, koje nisu imale status osiguranika, da ostvare prava na porodičnu penziju, s obzirom da se povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra i povreda lica koja je zadobijena u pripremama i odbrani BiH (u periodu 18.09.1991.-23.12.1995. godine).

Članovima porodice umrlog osiguranika uz bračnog supružnika (udovice odnosno udovca), smatra se i vanbračni partner, u skladu s Porodičnim zakonom FBiH. To će omogućiti ovoj kategoriji lica da prvi put ostvare pravo na porodičnu penziju.

Redefinisna su prava korisnika penzije koji imaju status osiguranika u obaveznom osiguranju.

Također, u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama zaključenog između nosilaca osiguranja u entitetima BiH, zbirni iznos srazmjernih penzija, ostvarenih u entitetima ne može se isplaćivati u iznosu manjem od najnižeg iznosa penzije, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 25.02.2022.

Naslov: Redakcija