Zastava Srbije

NEOPHODNO PROVESTI REFORMU PRAVOSUĐA BIH

Članovi Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH su, razmatrajući izvještaje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTS) BiH za 2017. i 2018...

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti donijelo je odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u...

Više

VLADA KS: Data saglasnost za upošljavanje vatrogasaca

Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici jednoglasno dala saglasnost za upošljavanje 25 KV vatrogasaca.

Više

U PRIPREMI NOVI ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Biće zadržana jedinstvena stopa od 17 posto

Novi Zakon o PDV-u je u završnoj fazi, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija te da je u njemu zadržana jedinstvena stopa od 17 posto.

Više

RS PRIPREMA VRAĆANJE POJEDINIH NADLEŽNOSTI S DRŽAVNOG NA ENTITETSKI NIVO

Nakon što je Vlada Republike Srpske počela s pripremama aktivnosti koje bi imale za cilj vraćanje pojedinih nadležnosti s državnog na entitetski nivo, ured visokog predstavnika...

Više

PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE U KS: Roditelji će sve izostanke, osim bolesti učenika, morati unaprijed najavljivati školama

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave. Ovim Pravilnikom jasno je definisano šta su...

Više

INDEKS PERCEPCIJE KORUPCIJE ZA 2019. GODINU: BiH na 101. mjestu od ukupno 180 zemalja i svrstana je među zemlje koje stalno nazaduju

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) predstavio je rezultate Indeksa percepcije korupcije (CPI) za 2019. godinu, kojim svake godine rangira zemlje širom svijeta u...

Više