Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini

28.01.2020.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti donijelo je odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH za 2020. godinu je 150 КM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti i nije mijenjan u odnosu na prethodnu godinu.

Zanimljivo je da Vijeće ministara BiH ovaj iznos nije mijenjalo godinama.

Vijeće ministara BiH upoznato je sa pojedinačnim informacijama Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za period april, maj, juni, juli, avgust, septembar i oktobar 2019. godine.

Informacije pripremljene u ranijem sazivu Vijeća ministara o stanju u oblasti migracija biće dostavljene Predsjedništvu BiH. Službi za poslove sa strancima u period od 1. januara do 30. septembra 2019. godine prijavljeno je 22.211 nezakonitih migranata. U istom periodu namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 21.157 migranata, dok je zahtjev za azil podnijelo 455 osoba.

Najviše migranata bili su državljani Pakistana (8.786 ili 39,6%), a slijede državljani Avganistana (2.359 ili 10,6%), Bangladeša (1.939 ili 8,7%), Iraka (1.843 ili 8,3%) i Sirije (1.390 ili 6,3%).

U avgustu prošle godine Službi za poslove sa strancima bilo je prijavljeno 3.206 nezakonitih migranata, što predstavlja smanjenje za 23% u odnosu na juli, kada je bilo prijavljeno ukupno 4.166 migranata. U septembru je bilo prijavljeno 3.812 nezakonitih migranata, što je više za 19% u odnosu na avgust.

U vrhu prioriteta su jačanje Granične policije BiH i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima, ali i podrška lokalnim zajednicama u kojim su uspostavljeni privremeni prihvatni centri.


IZVOR: Vebsajt Klix, 23.01.2020.

Naslov: Redakcija