Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE U KS: Roditelji će sve izostanke, osim bolesti učenika, morati unaprijed najavljivati školama

28.01.2020.


Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave. Ovim Pravilnikom jasno je definisano šta su opravdani, a šta neopravdani izostanci, kao i odgojno-disciplinske mjere za neopravdane izostanke s nastave.

U Pravilniku koji je donijela ministrica Zineta Bogunić navedeno je da je svrha iskazivanja neopravdanih izostanaka da podstaknu učenike na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja, a u skladu s pravilima škole i kućnim redom.

Ubuduće, neopravdanim izostancima smatrat će se izostanak za koji razredniku nije dostavljena ispričnica/ljekarsko uvjerenje, koje je potpisao ili lično predao roditelj/staratelj učenika; izostanak s nastave, za koji roditelj nije unaprijed tražio i dobio odobrenje i to: u hitnim slučajevima usmeno od razrednika/ nastavnika s njegovog časa ili pismeno od razrednika za izostanak do tri radna dana, direktora škole za izostanak do pet radnih dana i nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.

Kada se prijevoznik ne pridržava reda vožnje, kod zastoja u saobraćaju ili u drugim sličnim situacijama, izostanci se pravdaju po nalogu direktora, a opravdanim izostankom smatra se prisustvovanje smotrama i manifestacijama u okviru kulturne i javne djelatnosti škole.

Tokom školske godine roditelj/staratelj može lično opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica/ljekarsko uvjerenje, u trajanju od najviše dva dana u toku jednog polugodišta, odnosno četiri dana u toku nastavne godine.

Sve izostanke, osim bolesti učenika, roditelj mora najaviti unaprijed i pismeno zatražiti odobrenje. Učenik može izostati s nastave uz odobrenje:

a) nastavnika s njegovog nastavnog časa (u hitnim slučajevima uz prethodno ostvareni kontakt s roditeljima, ukoliko se ne može kontaktirati razrednik),

b) razrednika (do tri radna dana) i

c) nastavničkog vijeća (do 15 radnih dana).

Na prijedlog odjeljenskog vijeća nastavničko vijeće će odlučivati o svakom slučaju pojedinačno i donijeti odgovarajuću odluku u situacijama koje nisu predviđene ovim Pravilnikom, a koje prouzrokuju izostanak učenika s nastave. Kako je navedeno, izostajanje s nastave spada u teže povrede učeničke dužnosti.

Učeniku koji neopravdano izostane s nastave izriče se odgovarajuća odgojno-disciplinska mjera koja za sobom povlači snižavanje ocjena iz vladanja učenika i to:

- od 0 do 5 neopravdanih časova - vladanje primjerno

- od 6 do 10 neopravdanih časova izriče se ukor razrednika - vladanje vrlo dobro

- od 11 do 19 neopravdanih časova izriče se ukor odjeljenjskog vijeća - vladanje dobro

- od 20 do 26 neopravdanih časova izriče se ukor direktora - vladanje zadovoljava,

- od 26 do 30 neopravdanih časova izriče se ukor Nastavničkog vijeća - vladanje loše

- 31 i više neopravdanih izostanaka - isključenje iz škole

Na početku svake školske godine razrednik je dužan na času odjeljenske zajednice izvijestiti učenike, a na roditeljskom sastanku roditelje/staratelje učenika, o sadržaju ovog Pravilnika. Nadzor nad provođenjem ovog pravilnika vrši Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog pravilnika vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.


IZVOR: Vebsajt Klix, 25.01.2020.

Naslov: Redakcija