Zastava Srbije

PARLAMENT FBIH NIJE RASPRAVLJAO O REVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA DVIJE GODINE

Centri civilnih inicijativa pozdravljaju formiranje Komisije za budžet i finansije u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA UGLJOVODIKE U FBIH: Predviđeno da se ovaj porez odnosi samo na djelatnosti istraživanja i eksploatacije nafte i plina

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o porezu na ugljovodike u FBiH kojim su definirani obveznik ovog poreza, metodologija utvrđivanja porezne osnovice, prijava, obračun i...

Više

NACRT ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI POSTUPCIMA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE: Održana stručna rasprava o Nacrtu zakona

Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Narodne skupštine Republike Srpske održao je u prostorijama parlamenta stručnu raspravu o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti postupcima...

Više

SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA: Usvojen budžet za 2020. godinu

Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojili su budžet u ukupnom iznosu 432.138.000 KM. U odnosu na prošlogodišnji budžet za 2020. godinu je veći za oko 26 miliona KM.

Više