Zastava Srbije

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Pandemija će uticati na efikasnost pravosuđa

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Prijedlog odluke o privremenom zatvaranju međunarodnih graničnih prijelaza u zračnom prometu za promet putnika u Bosni i Hercegovini, a čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.

Više

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA: Zabranjeno objavljivanje podataka o osobama koje su zaražene i nalaze se u izolaciji

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Sl. novine FBiH", br. 39/2003, 22/2006 i 43/2010) i odluke Vlade FBiH, Federalni štab civilne zaštite donio je niz novih naredbi kojim će se pokušati suzbiti širenje koronavirusa na području FBiH.

Više

POČELA NASTAVA NA DALJINU ZA SVE SREDNJOŠKOLCE

Skupština Kantona Sarajevo stavila je van snage zabranu zapošljavanja u javnom sektoru zbog novonastale situacije vezane za pojavu koronavirusa.

Više

ZAKLJUČAK O OBAVEZNOM POSTUPANJU ORGANA I INSTITUCIJA U KONTROLI LICA KOJIMA JE ODREĐENA KUĆNA IZOLACIJA ZBOG VIRUSA KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ

Vlada Kantona Sarajevo je održala vanrednu sjednicu na kojoj je raspravljano o mjerama sprečavanja širenja koronavirusa. Donesena je odluka da se radno vrijeme svih prodajnih objekata na području Kantona Sarajevo ograniči do 16:30 sati, a vrijeme do zabrane kretanje potrebno je iskoristiti da se svi vrate kućama.

Više

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO: Prijava lica kojima je prestao radni odnos elektronskim putem

Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o visokom obrazovanju i Prijedlog zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske.

Više