Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA BANKAMA ZA UBLAŽAVANjE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLjENjEM COVID-19: Utvrđuju se privremene mjere koje se odnose na odobravanje olakšica klijentima banaka koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima, posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom koje banke primjenjuju u slučaju odobravanja posebne mjere klijentu, te preventivne mjere sa ciljem očuvanja kapitala banaka

25.03.2020.


Imajući u vidu neophodnost očuvanja i daljeg jačanja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema Republike Srpske u uslovima rizika uzrokovanih novonastalom vanrednom situacijom u vezi sa virusnim oboljenjem COVID-19, Agencija za bankarstvo Republike Srpske je dana 20.03.2020. godine donijela Odluku o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020).

Odlukom se utvrđuju privremene mjere koje se odnose na odobravanje olakšica klijentima banaka koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima, posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom koje banke primjenjuju u slučaju odobravanja posebne mjere klijentu, te preventivne mjere sa ciljem očuvanja kapitala banaka.

Odluka je stupila na snagu 25. marta 2020. godine.

Ministarstvo finansija Republike Srpske će nastaviti da blisko sarađuje sa Agencijom za bankarstvo Republike Srpske i bankama kako bi se preduzimale adekvatne mjere u cilju smanjenja negativnih ekonomskih efekata izazvanih širenjem zaraze koronavirusom, o čemu će blagovremeno izvještavati javnost.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija RS, 23.03.2020.

Naslov: Redakcija