Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI: Predlažu se nova rješenja, kojim bi se obezbijedila cjelovitost u obavljanju poslova uprave, nadzor nad radom republičkih organa uprave i nosilaca javnih ovlašćenja, zaštita i garantovanje položaja tih organa u vršenju poslova uprave i obezbjeđenja zakonitosti, blagovremenosti i efikasnosti obavljanja poslova uprave

25.03.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o upravnoj inspekciji.

Ovim zakonom uređuje se organizacija i nadležnost Upravne inspekcije u Republici Srpskoj, način rada, ovlašćenja, uslovi za obavljanje poslova, prava, obaveze i odgovornost upravnog inspektora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje inspekcijskog nadzora.

Razlozi za donošenje Zakona o upravnoj inspekciji sadržani su u potrebi da se preciziraju i otklone nejasnoće pojedinih zakonskih rješenja, koje su uočene tokom primjene važećeg Zakona o upravnoj inspekciji ("Sl. glasnik RS", br. 1/2009, 109/2012 i 94/2015).

Nacrtom zakona o upravnoj inspekciji predlažu se nova rješenja, kojim bi se obezbijedila cjelovitost u obavljanju poslova uprave, nadzor nad radom republičkih organa uprave i nosioca javnih ovlašćenja, zaštita i garantovanje položaja tih organa u vršenju poslova uprave i obezbjeđenja zakonitosti, blagovremenosti i efikasnosti obavljanja poslova uprave.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.03.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija