Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

POČELA NASTAVA NA DALJINU ZA SVE SREDNJOŠKOLCE

25.03.2020.


Nastava na daljinu počela je, 23.3.2020. godine, za sve srednjoškolce u Republici Srpskoj putem onlajn platformi, dok se nastava za osnovce odvija uspješno od 17.3.2020. godine putem programa Televizije Republike Srpske. U raspored nastave na daljinu za osnovce u sedmici od 23. do 27.3.2020. uvrštena je vjeronauka, a u sedmici od 30. marta biće uvršteni muzičko, fizičko i likovno vaspitanje, kao i demokratija i ljudska prava.

Nastava na daljinu za srednjoškolce se odvija upotrebom onlajn platformi za učenje, Office 365 alata i drugih sistema komunikacije poput mejl adresa, društvenih mreža i servisa za razmjenu poruka, a zastupljeni su opšteobrazovni i stručno-teorijski predmeti. Putem onlajn platformi učenici dobijaju materijale i instrukcije za rad i razmjenjuju informacije sa profesorima u vezi sa nastavnim sadržajem i zadacima sa ciljem boljeg razumijevanja i lakšeg savladavanja gradiva.

Nastava na daljinu je obavezujući oblik nastave kako za nastavnike, tako i za učenike. Odjeljenjske starješine/predmetni nastavnici su u obavezi da uspostave komunikaciju sa učenicima i da im daju povratne informacije o urađenim zadacima koje su dobili od nastavnika koji nastavu realizuju putem RTRS-a ili onlajn platformi u slučaju nastave na daljinu za srednjoškolce.

Od nastavnika se očekuje da prate napredovanje učenika, bilježe podatke o tome, te sačuvaju dobijene radove učenika. Načini praćenja napredovanja učenika mogu biti različiti, npr: tražiti od učenika da opiše utisak o lektiri, da napiše esej na datu temu, da urade određene eksperimente i opišu postupak ili prikažu putem video-zapisa, itd. (važno je da su primjereni uslovima rada u kući).

Na sedmičnom nivou direktori škola imaju obavezu da elektronski putem izvještavaju Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod o realizovanim aktivnostima nastave na daljinu.

Škole su nastavnicima i učenicima stavile na raspolaganje resurse/opremu koju imaju (laptope za nastavnike i učenike), a na osnovu iskazanih potreba, s ciljem nesmetanog praćenja nastave i praćenja napredovanja učenika.

Svi nastavnici imaju na raspolaganju novu platformu Ministarstva prosvjete i kulture eNastava (https://enastava.skolers.org/) na kojoj se nalaze školski časovi realizovani putem RTRS-a, kao i dodatna uputstva nastavnicima za upotrebu alata za komunikaciju sa učenicima kako bismo im olakšali rad.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 23.03.2020.

Naslov: Redakcija