Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


VLADA RS: Usvojen Prijedlog zakona o visokom obrazovanju, utvr?eni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, Zakona o zaštiti potroša?a u RS, Zakona o muzejskoj djelatnosti

Vlada Republike Srpske usvojila je 24. novembra 2016. godine na 101. sjednici u Banjaluci, Informaciju o postupanju Ministarstva odbrane BiH u postupku prodaje sekundarnih sirovina.

Više

PRIVREDNICI TRAŽE USKLA?IVANJE OBRAZOVNOG SISTEMA SA POTREBAMA REALNOG SEKTORA

Obrazovanje radnika prema potrebama tržišta treba biti prioritet, poruka je regionalne konferencije o izazovima za lokalnu privredu, koju je organizovalo Predstavništvo njema?ke privrede u BiH (AHK BiH) u saradnji sa udruženjem Wirtschaftsverein BiH.

Više