Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Razlog za donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju je sadržan u neophodnosti usklađivanja sistema visokog obrazovanja Republike Srpske, sa kontinuiranim promjenama u Evropskom prostoru visokog obrazovanja

25.11.2016.


Vlada Republike Srpske usvojila je 24. novembra 2016. godine Prijedlog zakona o visokom obrazovanju.

Ovim zakonom uređuju se principi i ciljevi visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, nivoi i vrste visokog obrazovanja, osnivanje, organizacija i rad visokoškolskih ustanova, obezbjeđenje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička djelatnost visokoškolskih ustanova, prava i obaveze akademskog osoblja i studenata, tijela u oblasti visokog obrazovanja, finansiranje visokoškolskih ustanova, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

Razlog za donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju je sadržan u neophodnosti usklađivanja sistema visokog obrazovanja Republike Srpske, sa kontinuiranim promjenama u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, a koje su se desile od usvajanja važećeg Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015 i 90/2016).

Tokom primjene Zakona uočeno je da određena zakonska rješenja treba preciznije i jasnije ili u potpunosti na drugačiji način definisati, a na što je iskazano i kroz primjedbe koje su dolazile od visokoškolskih ustanova, studenata i drugih društvenih partnera.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 24.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772