Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 25.10.2016.

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Najčešći razlozi kod nerješavanja krivičnih predmeta su nedostupnost optuženih za kojima su raspisane potjernice, odnosno zdravstveni problemi osumnjičenog ili optuženog. U građanskim predmetima su to nedostupnost stranaka zbog raseljenosti, nemogućnost dostave zbog neadekvatnih podataka o strankama i loših zakonskih rješenja i odgađanja izvršenja na nekoliko godina . . . dalje

MISIJA OSCE VRŠI PROCJENU POTREBA PRAVOSUĐA BIH ZA EFIKASNO PROCESUIRANJE PREDMETA KORUPCIJE KROZ PRAĆENJE RADA NA KRIVIČNIM PREDMETIMA . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS. 25. oktobra 2016. godine 20. posebna sjednica - Razmatranje Prijedloga zakona o Danu Republike Srpske . . . dalje

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama u institucijama BiH . . . dalje

VLADA FBIH: Hitno donijeti podzakonske akte na Zakon o duvanu BiH, podržan energetski zakon na nivou BiH . . . dalje

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U RS: U skladu sa Zakonom trgovac je dužan da isporuči potrošaču plaćeni proizvod ili uslugu, ali to u praksi najčešće nije slučaj. Prodavnice moraju da dostave namještaj u stan, a ako je navedeno da je u cijenu uračunata montaža, onda su dužni da isporuče i montiraju namještaj. U svim drugim situacijama potrošač ima pravo da se žali inspekciji . . . dalje

STAVLJEN VETO NA NOVOUSVOJENE ZAKONE O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I O SLUŽBENICIMA I O NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I NA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE . . . dalje

USAGLAŠEN VEĆI DIO PRAVILNIKA O LIJEKOVIMA