Zastava Srbije

MISIJA OSCE VRŠI PROCJENU POTREBA PRAVOSUĐA BIH ZA EFIKASNO PROCESUIRANJE PREDMETA KORUPCIJE KROZ PRAĆENJE RADA NA KRIVIČNIM PREDMETIMA


Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH Milorad Novković izjavio je da će pružiti raspoložive resurse tokom projekta, koji je započela Misija OSCE-a u BiH s ciljem da izvrši procjenu potreba pravosuđa za efikasno procesuiranje predmeta korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima.

- Vrhovni sud FBiH želi dati doprinos ovom važnom projektu budući da je mali broj procesuiranih osoba za krivična djela korupcije u odnosu na ono šta se predstavlja u javnosti. Ta djela ugrožavaju ekonomski i pravni sistem entiteta, te imaju prioritet u našem radu - rekao je Novković.

Nakon što se analiziraju postignuća u okviru konkretnih krivičnih postupaka zaključci stručnjaka OSCE-a bit će dostupni kao osnova organima vlasti i njihovim međunarodnim partnerima za izradu odgovarajućih programa za suzbijanje korupcije.

Radi toga, Novković je izrazio zahvalnost zamjeniku državne tajnice, Ured za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona, Jamesu A. Walshu i direktoru Odjeljenja za ljudsku dimenziju Ferminu Cordobi, navodeći da će tim iz navedenog Ureda sa stručnjacima OSCE-a ukazati na najveće izazove i dati preporuke za poboljšanje stanja u pravosuđu BiH.

- Naročito ćemo se fokusirati na praćenje političke korupcije. To je očigledna meta naših napora pošto građani žele da vide svoje izabrane vođe pozvane na odgovornost za bilo kakvu navodnu zloupotrebu položaja – rekao je Cordoba.

Drugi tip predmeta koji će OSCE pratiti jeste korupcija manjeg obima u oblastima kao što su zdravstvo i obrazovanje, gdje mito i zloupotreba položaja "negativno utiču na živote mnogih građana svakog dana".

- Ovo je problem koji se ne može riješiti ako nema političke volje i sistema odgovornosti. S naše strane, možemo pružiti tehničku pomoć, trening, najbolje prakse, te osigurati resurse - poručio je Feni James A. Walsh.

Projekt će podržati BiH u njenoj borbi protiv korupcije na svim nivoima, pri čemu je od ključne važnosti jačanje pravosudne reakcije da bi građani vratili povjerenje u demokratske procese.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 24.10. 2016.