Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 25.03.2016.

VSTV BIH: Imenovani nosioci prevosudnih funkcija u BiH, koji će stupiti na dužnost 31. marta 2016. godine . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Nastavak 10. i početak 11. redovne sjednice Narodne skupštine zakazan za 5. april 2016. godine . . . dalje

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, donjeta Odluka o usvajanju Plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2016. godinu . . . dalje

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH, Nacrt zakona o opasnim materijama . . . dalje

DEFINISATI STVARNE NADLEŽNOSTI SUDA BIH NA NAČIN DA JE NADLEŽAN ZA KRIVIČNA DJELA PO KRIVIČNOM ZAKONU BIH I DRUGA KRIVIČNA DJELA PO ZAKONIMA KOJE JE USVOJIO PARLAMENT BIH . . . dalje

UREDBA O VISINI PUTARINE: Uredba na snazi od 23. marta 2016. godine. Vozači na autoputu Banjaluka - Gradiška od 24. marta 2016. godine plaćaju skuplju putarinu od 0,50 do dvije marke u zavisnosti od kategorije vozila . . . dalje

POČELI PREGOVORI O OPŠTEM KOLEKTIVNOM UGOVORU . . . dalje