Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, donjeta Odluka o usvajanju Plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2016. godinu


Vlada Republike Srpske donijela je 24.03.2016. godine na 66. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Odluku o usvajanju Plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 KM.

Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se za podršku tekućoj proizvodnji, u visini od 46.975.000,00 KM, za podršku dugoročnom razvoju, u visini od 10.885.000,00 KM i za ostale mjere, u visini od 2.140.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o preduzetim aktivnostima na obezbjeđenju uslova za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u EU, i kontroli inspekcije EK u periodu od 14.03. do 25.03.2016. godine.

Zahvaljujući profesionalnom i stručnom radu napravljen je veliki napredak, što je inspekcija Evropske komisije i konstatovala. Veterinarska služba Republike Srpske, koju čine resor za veterinarstvo, republička veterinarska inspekcija, gradska/opštinska veterinarska inspekcija, laboratorija i veterinarske organizacije, spremno je dočekala inspektore DG SANTE EU, kroz aktivnosti:

-registracije farmi muznih krava,

-odobravanje farmi muznih krava za proizvodnju sirovog mlijeka namijenjenog za tržište evropske unije,

-registracije sabirnih mjesta za sirovo mlijeko,

-edukacije farmera, veterinara, veterinarskih inspektora iz oblasti sprovođenja obaveznih veterinarskih mjera, kao i o načinu provođenja službenih kontrola,

-analize stanja u oblasti identifikacije i kontrole kretanja goveda u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini.

Sve aktivnosti veterinarske službe su potvrdile ekvivalentsnost sistema Republike Srpske u pogledu zdravlja životinja i bezbjednosti proizvodnje mlijeka i proizvoda od mlijeka sa sistemom EU.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz angažman svih veterinarskih institucija u Republici Srpskoj će i dalje nastaviti aktivnosti na unaprijeđenju postojećeg stanja, kako bi se obezbjedila prohodnost i za ostale farmere i proizvođačke kapacitete.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu "Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže sa priključnim šahtovima u naseljima Stočna pijaca 1, Stočna pijaca 2 i Lipovača", koji se realizuje na teritoriji opštine Gradiška.

Vlada Republike Srpske je saglasna sa mišljenjem Ministarstva finansija u vezi preduslova za potpisivanje Ugovora o prenosu grant sredstava opštini Gradiška.

Vlada Republike Srpske poziva opštinu Gradiška da u skladu sa dokumentom "Pravila plasmana grant sredstava", a u svrhu realizacije projekta od strateškog značaja za opštinu, usvoji Odluku Skupštine opštine o prihvatanju grant sredstava. U protivnom Vlada Republike Srpske je opredjeljenja da treba izvršiti realokaciju grant sredstava na druge opštine učesnice u Projektu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije po hitnom postupku sadržani su u činjenici da je prva multilateralna kompenzacija sprovedena u oktobru 2015. godine. Primjedbe i sugestije za unaprijeđivanje Sistema su usaglašene sa svim učesnicima i dostavljene Banjalučkoj berzi i Ministarstvu finansija.

Ovim Zakonom precizirano je da se obavezna multilateralna kompenzacija sprovodi dva puta godišnje, i to u aprilu i oktobru. Stoga, namjera Vlade Republike Srpske je da prije obavezne multilateralne kompenzacije, koja će biti sprovedena u aprilu, izvrši unapređivanje sistema, a postavljeni rokovi onemogućavaju da Zakon bude usvojen kroz redovnu skupštinsku proceduru.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o postupku donošenja Zakona o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije.

Vlada Republike Srpske traži od predstavnika Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH da ne prihvate Prijedlog zakona o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije bez usaglašavanja stavova svih relevantnih institucija u BiH.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o Zaključku Vlade Republike Srpske upozna predstavnike Republike Srpske u Savjetu ministara i poslanike i delegate iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH, radi osiguranja zaštite interesa Republike Srpske u ovom pitanju, te da o provedenim aktivnostima, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, informiše Vladu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta "Modernizacija regionalnog puta R-435, Nevesinje – Berkovići", koji je kandidovan za sufinansiranje grantom iz fonda holandske Vlade ORIO.

Vlada Republike Srpske će preuzeti finansijske obaveze po pitanju realizacije projekta "Modernizacija regionalnog puta R-435, Nevesinje – Berkovići", ukoliko JP "Putevi Republike Srpske" Banja Luka ne budu u mogućnosti finansirati navedeni projekat.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za 2015. godinu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je tokom 2015. godine kontinuirano realizovalo poslove i zadatke iz Programa rada Ministarstva za 2015. godinu, djelujući u okvirima svojih zakonskih nadležnosti, a s ciljem očuvanja povoljnog stanja bezbjednosti u Republici Srpskoj.

Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predstavlja sintezu pokazatelja o realizovanim poslovima i zadacima u 2015. godini, sa ocjenom stanja u oblastima policijskih i drugih unutrašnjih poslova.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2016. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Plan utroška sredstava - Transfer za JU "Vode Srpske", za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 8.300.000,00 KM.


Izvor: Press služba Vlade Srpske, 24.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772