Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH, Nacrt zakona o opasnim materijama


Vlada Federacije BiH je na sjednici u Mostaru održanoj 24. marta 2016. godine utvrdila Prijedlog zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, koji propisuje ciljeve, načela i pravila ove proizvodnje, označavanje organskih proizvoda, sistem kontrole, registar subjekata, upravni i inspekcijski nadzor, uvoz, izvoz i stavljanje na tržište Federacije BiH.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na proizvode poljoprivrednog porijekla koji potiču iz svih faza organske biljne i stočarske proizvodnje, uključujući akvakulturu, kada su ti proizvodi stavljeni ili su namijenjeni stavljanju na tržište Federacije BiH.

Utvrđen je i u javnu raspravu u kantone upućen Nacrt zakona o opasnim materijama kojim su uređeni uslovi za njihov prevoz u drumskom, željezničkom, vazdušnom i saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima, dužnosti pravnih i fizičkih osoba koje učestvuju u tom prevozu i uslovi za ambalažu i vozila.

Federalna vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH.

Rok za podnošenje prijava za verifikaciju računa stare devizne štednje sa 31. decembra 2015. prolongiran do 31. decembra 2018. godine.

Tako će starim deviznim štedišama biti omogućeno da u redovnom postupku verifikuju potraživanja po ovom osnovu.

Donesena je i odluka kojom se utvrđuju postupci i dinamika gotovinskih isplata verifikovanih potraživanja na osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH za 2016. godinu.

Federalna vlada usvojila je Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Podsticaj za poljoprivredu" utvrđenih budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 65.800.000 KM.

Jedan od ciljeva Programa je povećanje ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje njihovog kvaliteta, zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda, u skladu sa zahtjevima potrošača.

Riječ je o unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta radi jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu.

Na sjednici je usvojen je i dokument Ekonomska politika Vlade FBiH za period 2016-2018. godina, a Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH, donese smjernice ekonomske i finansijske politike za ovo razdoblje.


Izvor: Vebsat BHRT, 24.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772