Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

TUŽILAŠTVO BIH NEMA BAZU ZAŠTIĆENIH SVJEDOKA: U Tužilaštvu ukazuju da bi za izradu baze trebala biti usklađena zakonska regulativa. U Ministarstvu pravde BiH pak navode da uspostava baze nije propisana zakonom ali nije ni osporena

Iako procesuiraju najteža krivična dela, među kojima su terorizam i ratni zločini, Tužilaštvo BiH nema bazu zaštićenih svedoka, što može dovesti u opasnost same svedoke.

Više

IZMJENE ZAKONA O NAPLATI I DJELOMIČNOM OTPISU DUGOVANJA SPORTSKIM KOLEKTIVIMA: Sportskim klubovima omogućava se djelimični otpis dugovanja i potpisivanje sporazuma o reprogramu preostalog duga na rokove maksimalno do deset godina. Naplata i otpis poreznih dugova odnosit će se na sve dugove nastale do 31. decembra 2016. godine

Usvajanjem izmjena Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima u Predstavničkom domu, a ranije i Domu naroda, sportskim klubovima omogućava se djelimični otpis dugovanja i potpisivanje sporazuma o reprogramu preostalog duga na rokove maksimalno do deset godina.

Više

INICIJATIVA ZA USVAJANJE ZAKONA O ZAŠTITI ŽENA ŽRTAVA RATA RS: Ovim zakonom oko 1.000 žena će moći da ostvaruje pravo na invalidninu i liječenje, a na osnovu tog rješenja moći će da podnesu i tužbu protiv pojedinca ili Federacije BiH za naknadu štete

Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić očekuje da će u prvom kvartalu 2017. godine u parlamentu Republike Srpske biti usvojen Zakon o zaštiti žena žrtava rata.

Više

OBAVEZA SVIH KANTONA JE PRELAZAK NA TREZORSKO PLAĆANJE

Budući da je Federacija BiH prešla na trezorsko plaćanje, sljedeća faza je da i svi kantoni pređu na taj vid plaćanja. Posljednja faza je da to učine i općine. Kroz takav način plaćanja u Federaciji će postojati "alatka" koja će pratiti zaduženje, obaveze i realizacije.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772