Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


USTAVNI SUD BIH: Odbijena apelaciju Republike Srpske na presudu Suda BiH kojom je utvr?eno pravo svojine u korist BiH nad perspektivnom vojnom imovinom u Han Pijesku

Ustavni sud BiH odbio je na sjednici održanoj 23.11.2016. godine u Sarajevu, kao nedopuštenu i preuranjenu, apelaciju Republike Srpske na presudu Suda BiH kojom je utvr?eno pravo svojine u korist BiH nad perspektivnom vojnom imovinom u Han Pijesku.

Više

VIJE?E MINISTARA BIH: Bosna i Hercegovina nije na crnoj ve? na sivoj listi EU

U vezi sa informacijom Udruženja banaka BiH od 18. novembra 2016. godine, u kojoj se tvrdi da je Bosna i Hercegovina na crnoj listi Evropske unije, Vije?e ministara BiH obaviještava javnost da je ova informacija neistinita i da se Bosna i Hercegovina nalazi na sivoj listi, što predstavlja zna?ajnu razliku, stoji u saopštenju Vije?a ministara BiH.

Više

USVAJANJE ZAKONA O BANKAMA I O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA O?EKUJE SE DO KRAJA 2016. GODINE

Republika Srpska i Federacija BiH do kraja 2016. godine moraju da usvoje zakone o bankama i zakon o Agenciji za osiguranje depozita, kao obavezu tj. prethodnu mjeru iz aranžmana sa Me?unarodnim monetarnim fondom /MMF/, rekao je ministar finansija Republike Srpske, Zoran Tegeltija.

Više