Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Bosna i Hercegovina nije na crnoj već na sivoj listi EU

24.11.2016.


U vezi sa informacijom Udruženja banaka BiH od 18. novembra 2016. godine, u kojoj se tvrdi da je Bosna i Hercegovina na crnoj listi Evropske unije, Vijeće ministara BiH obaviještava javnost da je ova informacija neistinita i da se Bosna i Hercegovina nalazi na sivoj listi, što predstavlja značajnu razliku, stoji u saopštenju Vijeća ministara BiH.

Iz Vijeća ministara tvrde da se akcionim planom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, Bosna i Hercegovina obavezala da navedene obaveze izvrši do kraja decembra 2016. godine. Vijeće ministara BiH je u proteklom periodu, po preporuci FATF-a realizovalo dio mjera iz Akcionog plana i preostale su još dvije obaveze koje će biti realizovane u predviđenom roku koji ističe do kraja decembra ove godine.

Vijeće ministara BiH je opredijeljeno da unapređuje zakone i propise kako bi se poboljšao okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o provedbi Rezolucije 1373 Vijeća sigurnosti UN koju preporučuje FATF.

U narednom periodu će biti usvojene i preostale preporuke FATF-a, naročito one koje podrazumijevaju izmjene i dopune krivičnih zakona (preostala je obaveza izmjene Zakona u Republici Srpskoj) u dijelu koji se odnosi na inkriminaciju "pranja novca i finansiranje terorizma", uspostavu državnog registra NVO, udruženja i fondacija u cilju izbjegavanja dvostrukih ili trostrukih registracija.

Vijeće ministara će sačiniti sveobuhvatni pregled za procjenu adekvatnosti pravnog okvira koji se odnosi na neprofitne organizacije, njihovu identifikaciju, karakteristike i vrste neprofitnih organizacija, a koje su u opasnosti od zloupotrebe za finansiranje terorizma do kraja 2016. godine, kako bi se izbjegla znatna kašnjenja i eventualne blokade prekograničnih finansijskih transakcija.

Napominju i činjenicu da je Bosna i Hercegovina u prošloj godini realizirala sve obaveze koje je dobila od MONEYVAL-a i nakon usvojenog izvještaja i pohvaljenog napretka u oblasti provođenja mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, učesnici plenarne sjednice MONEYVAL-a, koja je održana u septembru prošle godine, usvojili su prijedlog da se Bosna i Hercegovina skine sa sive liste i da se stavi u rang država sa redovnom procedurom izvještavanja.

Vijeće ministara BiH će nastaviti aktivno da radi na realizaciji dogovorenih ciljeva kako bi Bosna i Hercegovina bila izbrisana sa sive liste FATF-a, stoji u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 23.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772