Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNI SUD BIH: Odbijena apelacija Republike Srpske na presudu Suda BiH kojom je utvrđeno pravo svojine u korist BiH nad perspektivnom vojnom imovinom u Han Pijesku

24.11.2016.


Ustavni sud BiH odbio je na sjednici održanoj 23.11.2016. godine u Sarajevu, kao nedopuštenu i preuranjenu, apelaciju Republike Srpske na presudu Suda BiH kojom je utvrđeno pravo svojine u korist BiH nad perspektivnom vojnom imovinom u Han Pijesku.

Ustavni sud BiH odbacio je kao nedopuštenu apelaciju Republike Srpske protiv presude Suda Bosne i Hercegovine kojom je potvrđena prvostepena presuda tog suda u dijelu u kojem je utvrđeno pravo vlasništva Bosne i Hercegovine na nekretninama upisanim u privremenom listu nekretnina Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske – Područna jedinica Han-Pijesak. Nekretnine čine objekat Ministarstva odbrane i pašnjak IV klase, ukupne površine 11.474,00 m2.

 Presudom je naloženo Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske da izvrši uknjižbu prava vlasništva na Bosnu i Hercegovinu na navedenim nekretninama i da izvrši brisanje upisa svih prava apelantice kao tužene upisane na predmetnim nekretninama, što je Republika Srpska dužna trpjeti.

 Apelacija je odbačena kao nedopuštena, zato što je preuranjena, jer je podnesena prije donošenja odluke nadležnog suda o izjavljenom pravnom lijeku.

Republika Srpska je 27.septembra 2016. godine izjavila reviziju Sudu BiH protiv drugostepene presude.

U interesu apelanta jeste da se iscrpe sve mogućnosti odlučivanja pred redovnim sudovima, u skladu sa pozitivnim propisima.

S obzirom na izuzetke predviđene u važećim odredbama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 36/2004, 84/2007 i 58/2013), prema kojem nadležni sud može dopustiti reviziju u svim predmetima, Ustavni sud bi donošenjem svoje odluke prije donošenja odluke nadležnog suda o izjavljenoj reviziji prejudicirao to pitanje, navodi se u saopštenju nakon sjednice Ustavnog suda BiH.

Nakon donošenja odluke o zahtjevu Republike Srpske za reviziju protiv drugostepene presude, nezavisno od sadržaja te odluke, apelant ima mogućnost da ponovo podnese apelaciju.

U skladu sa zaključkom da je apelacija preuranjena, Ustavni sud je zaključio da nema osnove za razmatranje apelantovog prijedloga za donošenje privremene mjere za obustavljanje izvršenja odluka Suda BiH.

Pravobranilac Republike Srpske Danijela Novaković izjavila je da će Republika Srpska ponovo podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH protiv presude Suda BiH kojom je utvrđeno pravo svojine u korist BiH nad perspektivnom vojnom imovinom na Han Pijesku.

Novakovićeva je istakla da će to biti urađeno nakon što Sud BiH donese odluku po reviziji Pravobranilaštva Republike Srpske, odnosno Vlade Republike Srpske.

Odlučujući o apelacijama u vezi s donošenjem odluka u razumnom roku, o dopustivosti i meritumu, Sud je donio jedan broj odluka kojim je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje, odnosno odbio je kao neosnovane apelacije u slučajevima u kojim je zaključio da takve povrede nije bilo.

U svim slučajevima u kojim je utvrdio postojanje povreda prava apelanata na pravično suđenje Sud je naložio nadležnim sudovima ili upravnim organima da hitno okončaju postupke, te da u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke obavijeste Sud o mjerama koje su preduzete s ciljem njihovog izvršenja.

Sve odluke usvojene na sjednici biće dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 23.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772