Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 24.10.2016.

INICIJATIVA ZA IZMJENE ZAKONA O CENTRALNOJ BANCI BIH: RS traži da neraspoređena dobit Centralne banke ide entitetima . . . dalje

PRAVILNIK O LIJEKOVIMA: Svjetska banka dala je rok BiH da najkasnije do 15. novembra 2016. godine usvoji Pravilnik, koji će uticati na snižavanje cijena, ili neće dobiti traženi kredit. Za članove Agencije za lijekove i medicinska sredstva sporan je koeficijent za obračun cijena . . . dalje

STRATEGIJA RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA RS ZA PERIOD 2016-2020. GODINA: Cilj Strategije je podrška stvaranju novih i razvoju postojećih MSP, povećanje broja zaposlenih, podrška stvaranju preduzetničke infrastrukture za potrebe MSP, poboljšanje preduzetničkog obrazovanja, donošenje kvalitetnih propisa za MSP, obezbjeđenje pristupa finansijama te edukaciju i promociju MSP . . . dalje

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O LATINSKOM NOTARIJATU ''PRAVNA SIGURNOST – UVJET I CILJ EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE'' 17. NOVEMBRA 2016. GODINE . . . dalje

SUKCESIJA: Dogovoreni budući koraci u vezi prodaje dijela nekretnina SFRJ . . . dalje

RUSIJA UKINULA ZABRANU UVOZA VOĆA I POVRĆA IZ BIH . . . dalje

EU ODOBRILA IZVOZ MESA KAMIONIMA IZ BIH U TURSKU . . . dalje

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o Danu Republike Srpske, koji je po hitnom postupku upućen u Narodnu skupštinu RS