Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

STRATEGIJA RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA RS ZA PERIOD 2016-2020. GODINA: Cilj Strategije je podrška stvaranju novih i razvoju postojećih MSP, povećanje broja zaposlenih, podrška stvaranju preduzetničke infrastrukture za potrebe MSP, poboljšanje preduzetničkog obrazovanja, donošenje kvalitetnih propisa za MSP, obezbjeđenje pristupa finansijama te edukaciju i promociju MSP


  • STRATEGIJA RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA RS ZA PERIOD 2016-2020. GODINA: Cilj Strategije je podrška stvaranju novih i razvoju postojećih MSP, povećanje broja zaposlenih, podrška stvaranju preduzetničke infrastrukture za potrebe MSP, poboljšanje preduzetničkog obrazovanja, donošenje kvalitetnih propisa za MSP, obezbjeđenje pristupa finansijama te edukaciju i promociju MSP

Narodna Skupštine Republike Srpske je u okviru nedavno završene 14. sjednice, održane od 18-20.10.2016.godine, usvojila Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020.godine.

Cilj donošenja Strategije je podrška stvaranju novih i razvoju postojećih MSP, povećanje broja zaposlenih, podrška stvaranju preduzetničke infrastrukture za potrebe MSP, poboljšanje preduzetničkog obrazovanja, donošenje kvalitetnih propisa za MSP, obezbjeđenje pristupa finansijama te edukaciju i promociju MSP.

Dokument je usklađen sa Evropskim aktom za mala i srednja preduzeća (Small business act).

Strategija se sastoji iz nekoliko poglavlja koja se odnose na makroekonomske i statističke pokazatelje, SWOT analizu, viziju, strateške ciljeve, programe i aktivnosti i akcioni plan za provođenje iste.

Osnovni strateški ciljevi predviđeni Strategijom su:

  • jačanje konkurentnosti MSP,
  • podrška stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za MSP,
  • stimulisanje razvoja i promocije preduzetništva i preduzetničkih vještina.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 21.10.2016.