Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 22.04.2016.

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojeni nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH . . . dalje

VLADA RS: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji RS . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH PARTIJA: Transparentnost BiH navodi da su izmjene Zakona kozmetičke prirode, te da neće dovesti do značajnih poboljšanja transparentnosti i odgovornosti političkih partija . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIO-TELEVIZIJI RS: Propisuje se da u okviru Izvještaja koji RTRS podnosi Narodnoj skupštini Republike Srpske najmanje jednom godišnje o svojim programskim aktivnostima, zajedno sa finansijskim izvještajem, uključujući izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja, dostavi i izvještaj o radu Programskog savjeta . . . dalje

DEFICIT BIH 1,4 MILIJARDE KM U PRVA TRI MJESECA 2016. GODINE . . . dalje

PREDSTAVLJENA VEB-APLIKACIJA E-KONSULTACIJE: Cilj aplikacije je da se građanima putem interneta omogući pristup potpunim i pravovremenim informacijama o procesima donošenja određenih pravnih akata . . . dalje