Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH PARTIJA: Transparentnost BiH navodi da su izmjene Zakona kozmetičke prirode, te da neće dovesti do značajnih poboljšanja transparentnosti i odgovornosti političkih partija


Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija, koji je Interresorna radna grupa uputila u parlamentarnu proceduru, neće dovesti do značajnih poboljšanja transparentnosti i odgovornosti političkih partija, već se nastoji samo dati privid ispunjenja preporuka "Greco" kroz kozmetičke izmjene ovog Zakona, tvrde u Transparency Internationalu Bosne i Hercegovine (TIBiH).

Cilj izmjena je, kako se navodi u obrazloženju, usaglašavanje sa preporukama Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO), ali četiri od ukupno devet preporuka uopšte nisu adresirane, dok su ostale preporuke samo površno tretirane ili djelimično ispunjene.

Nijedna preporuka, kako se navodi, nije u potpunosti pokrivena Prijedlogom zakona.

Predložene izmjene odnose se na:

  • ukidanje mogućnosti finansiranja stranaka bankarskim kreditima,
  • izvještavanje o prihodima od povezanih osoba,
  • obavezu stranaka da informacije o finansijskom poslovanju objavljuju na svojim web stranicama,
  • uvođenje obaveze Centralne izborne komisije da sumnje na izvršenje krivičnih djela prijavljuje tužilaštvima, te na
  • mijenjanje iznosa novčanih sankcija za kršenje pojedinih zakonskih odredbi.

Međutim, Interresorna radna grupa, navode u TIBiH, propustila je da izmjenama riješi najvažnija pitanja.

Nije riješeno pitanje detaljnog definiranja nadležnosti CIK-a u pogledu revizije troškova stranaka, niti promoviranja korištenja jedinstvenih bankovnih računa za transakcije političkih partija, što su dva najvažnija kriterija za uspostavljanje efikasne kontrole nad finansiranjem stranaka.

Iako je predloženo uvođenje obaveze strankama da objavljuju informacije o troškovima i prihodima na svojim internetskim stranicama, nisu propisani ni forma ni rokovi objavljivanja, smatraju u ovoj nevladinoj organizaciji.

Propisana je obaveza izvještavanja o koristi ostvarenoj od povezanih osoba, ali nije regulirano šta se smatra povezanim osobama, te na koji način će se osigurati sprovođenje ove odredbe i vršiti kontrola da li su u prijavljene sve koristi ostvarene od povezanih osoba.

Sankcije su djelimično uvećane za kršenje pojedinih zakonskih odredbi, ali TIBiH i dalje smatra da novčana sankcija do 10.000 KM ne može motivisati stranke na poštovanje Zakona, jer su moguće dobiti kroz kršenje ovih odredbi višestruko veće.

Izostale su i odredbe koje bi osigurale veću nezavisnost Službe za reviziju Centralne izborne komisije i kapacitete za efikasno sprovođenje Zakona.

Ovim je Interresorna radna grupa ponovo propustila priliku za unapređenje zakonskog okvira, te ni nakon pet godina od objavljivanja prvog ‘Greco’ izvještaja iz trećeg kruga evaluacije, Bosna i Hercegovina nije ispunila preporuke koje se odnose na finansiranje stranaka, zbog čega može trpiti posljedice, ističu iz TIBiH.

Ova organizacija apeluje da se procedura ispoštuje i da se proces javne rasprave iskoristi, kako bi se osigurala kvalitetnija rješenja koja će temeljno ugraditi "Greco" preporuke, ali i višegodišnje prijedloge organizacija civilnog društva koje se bave ovom oblašću.

U suprotnom, ukazuju, sredstva poreskih obveznika uložena u rad Interresorne radne grupe i parlamenta koji će ovaj Zakon razmatrati, biće bespotrebno utrošena, a Bosna i Hercegovina će morati ponovo mijenjati Zakon, kako bi ga uskladila s evropskih smjernicama i praksama.


Izvor: Vebsajt BHRT, 21.04.2016.