Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 22.03.2016.

O ZAKONU O SUZBIJANJU KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG KRIMINALA I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA U RS ĆE SE IZJASNITI ZAJEDNIČKA KOMISIJA, A AKO NI TADA NE BUDE SAGLASNOSTI KONAČNU ODLUKU ĆE DONIJETI USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE . . . dalje

KADA JE REČ O RADU I NADLEŽNOSTIMA SUDA BIH CILJ JE DA SE PO OPŠTE PRIHVAĆENIM STANDARDIMA REGULIŠE STVARNA NADLEŽNOST SUDA NA VRLO JASAN I DECIDAN NAČIN . . . dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 23. MARTA 2016. GODINE . . . dalje

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA: Ukida se zabrana plovidbe . . . dalje

ODRŽAN SASTANAK MREŽE PARLAMENTARNIH KOMISIJA ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I EVROPSKE INTEGRACIJE ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA: Predstavljena aplikacija BiH za članstvo u EU . . . dalje

USTANOVLJENI ROKOVI DO POČETKA MAJA 2016. GODINE ZA RJEŠAVANJE KLJUČNIH PITANJA OBJAVLJIVANJA POPISA, MEHANIZMA KOORDINACIJE, TE ADAPTACIJE SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU . . . dalje

ZAKON O RAČUNANJU VREMENA: 27. marta 2016. godine počinje ljetno računanje vremena, pomeranjem sata 60 minuta unaprijed, odnosno sa 2 na 3 sata . . . dalje