Zastava Srbije

ODRŽANA JAVNA KONFERENCIJA "PRAVO NA PRAVDU": Zaključci - BiH se od 2019. godine kreće u pogrešnom smjeru kada je u pitanju vladavina prava

Na javnoj konferenciji "Pravo na pravdu", koju organizuje EU, održano je nekoliko okruglih stolova, a neki od najznačajnijih zaključaka odnose se na nosioce pravosudnih funkcija.

Više

PRIVREDNA KOMORA RS PREDLOŽILA JE VLADI SET AKTIVNOSTI ZA RASTEREĆENJE PRIVREDE I STVARANJE POVOLJNIJEG POSLOVNOG OKRUŽENJA: Predlažu se izmjene nekih zakona, donošenje novih, rješavanje potpisanih ugovora o javnim nabavkama i promjene u sistemu evidencije potencijalnih radnika

Upravni odbor Komore predlaže izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021 i 119/2021) po hitnom postupku, na način da se u poreska oslobađanja uvrste regres i topli obrok u slučajevima kada privredni subjekti ne vrše samostalno pripremu toplog obroka niti koriste usluge keteringa do određenog iznosa ili procenta.

Više

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI MINISTARSTVA ZDRAVLJA I OPŠTINA ZA PODRŠKU U EDUKACIJI POTENCIJALNIH HRANITELJSKIH PORODICA U RS: Cilj - kvalitetnija zaštita djece bez roditeljskog staranja zbrinjavanjem u hraniteljske porodice, stvaranja uslova za razvoj novih hraniteljskih porodica i jačanje kapaciteta stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić i direktori centara za socijalni rad iz Novog Grada, Čelinca, Banjaluke i Kozarske Dubice potpisali su danas u Memorandum o saradnji za podršku u edukaciji potencijalnih hraniteljskih porodica u Republici Srpskoj.

Više

U BIH U PRVOM KVARTALU OVE GODINE POVUČENO GOTOVO MILIJARDU KM DEPOZITA IZ BANAKA: Najviše novca povlačili građani u oba entiteta zbog panike, dok je odliv sa računa kompanija veći u RS nego u FBIH

Depoziti u bankama u Bosni i Hercegovini smanjeni su za gotovo milijardu KM u prvom kvartalu ove godine, prvenstveno kao posljedica povlačenja uloga i panike.

Više

USVOJEN NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA FEDERACIJE BIH ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE: Ukupna vrijednost projekata uključenih u program oko 17,5 miliona KM

Vlada FBiH usvojila je Nacrt programa javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Više