Zastava Srbije

PRIVREDNA KOMORA RS PREDLOŽILA JE VLADI SET AKTIVNOSTI ZA RASTEREĆENJE PRIVREDE I STVARANJE POVOLJNIJEG POSLOVNOG OKRUŽENJA: Predlažu se izmjene nekih zakona, donošenje novih, rješavanje potpisanih ugovora o javnim nabavkama i promjene u sistemu evidencije potencijalnih radnika

21.06.2022.


Upravni odbor Komore predlaže izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021 i 119/2021)po hitnom postupku, na način da se u poreska oslobađanja uvrste regres i topli obrok u slučajevima kada privredni subjekti ne vrše samostalno pripremu toplog obroka niti koriste usluge keteringa do određenog iznosa ili procenta.

Iz Komore su naveli da smatraju da je zbog ravnopravnijeg sistema oporezivanja potrebno definisati i uvesti platne razrede prilikom oporezivanja poreza na dohodak, po uzoru na države regiona Hrvatsku i Sloveniju.

Јedna od mjera podrške privredi u uslovima trenutne krize, naveli su oni, jeste suspenzija primjene člana 35 Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2009, 49/2014, 60/2014 i 91/2017)na određeno vrijeme, tako da se suspenduje naplata akcize putarine kao vrste indirektnog poreza za puteve, te za izgradnju auto-puteva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva do kraja godine.

Na taj način bi se djelimično ublažili negativni efekti energetske krize koji dovode do enormnog skoka cijena naftnih derivata.

U saopštenju ističu da je na tržištu rada evidentan veliki nedostatak radne snage u svim sektorima privrede, što sve više opterećuje kontinuirano obavljanje poslovnih procesa.

U saopštenju je navedeno da je prilikom ponude i potražnje radne snage evidentirane kod Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske neophodno hitno uvesti promjene u sistemu vođenja evidencije tako da se precizira broj nezaposlenih koji su spremni da rade, struktura nezaposlenih, kvalifikacija, starosna dob, prethodno radno iskustvo, te ponudu radne snage učiniti transparentnijom.

Iz budućih programa podrške zapošljavanju koje sprovodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, naveli su iz Komore, potrebno je isključiti javna preduzeća, javne ustanove, upravne organe i organizacije na republičkom i lokalnom nivou, a raspoloživa sredstva usmjeriti u privredni sektor.

U Komori su istakli da je potrebno pristupiti izradi i donošenju zakona o preradi drveta koji bi na adekvatniji način regulisao prioritetno snabdijevanje šumskim drvnim sortimentima domaćih prerađivača i riješio pitanje izvođača radova u oblasti šumarstva, kao i pitanje odgovornosti za nepoštovanje odredbi o snabdijevanju.

U Privrednoj komori smatraju da se sistem javnih nabavki u BiH može koristiti kao alat kojim bi se obezbijedio oporavak privrede i smanjio uticaj krize, ali za to je neophodno da ugovorni organi u budućim tenderima omoguće primjenu Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/2014)predviđenog izuzetka koji se odnosi na odredbu o promjenjivosti cijena.

Iz Komore su naveli da se u uslovima poremećenih tržišnih zahtjeva, enormnih poskupljenja i nepredviđenih promjena moraju iskoristiti sve zakonom predviđene mogućnosti koje bi ublažile posljedice takve situacije, a to je primjena klauzule o promjenjivosti cijene u postupku javnih nabavki, koja bi bila bazirana na statističkim podacima o promjenama cijena robe i usluga koje su predmet javne nabavke.

U saopštenju se ističe da nadležni organi moraju da pronađu rješenje za već potpisane ugovore o javnim nabavkama da bi se odblokirale investicije čija je implementacija zaustavljena zbog prethodno izloženih poremećaja u lancima snabdijevanja i poskupljenjima.

Upravni odbor Privredne komore izrazio je neslaganje sa načinom donošenja odluke o izmjeni odluke o najnižoj plati u Srpskoj za ovu godinu, te odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku kojima su nametnuta dodatna opterećenja privrednim subjektima bez mogućnosti dostavljanja primjedbi ili komentara.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Nezavisne, N.N., 17.06.2022.

Naslov: Redakcija