Zastava Srbije

USVOJEN NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA FEDERACIJE BIH ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE: Ukupna vrijednost projekata uključenih u program oko 17,5 miliona KM

21.06.2022.


Vlada FBiH usvojila je Nacrt programa javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Inače, Vlada Nacrt ovog dokumenta usvaja do 30. juna/lipnja, a Program javnih investicija Federacije BiH donosi do 15. novembra/studenog.

Ovaj trogodišnji dokument sadrži pregled ulaganja u projekte s pokazateljima o ukupno potrebnim i utrošenim, te sredstvima planiranim za financiranje projekata iz proračuna, kredita, granta i drugih izvora.

Program obuhvata projekte za čije financiranje su, djelimično ili u potpunosti, osigurana sredstva postala efektivna i njihova realizacija je u toku (projekti u provedbi), zatim prioritetne projekte za koje nisu osigurani izvori financiranja u momentu izrade Programa javnih investicija (kandidirani projekti), te one za čije je financiranje pokrenut proces osiguranja sredstava (odobreni projekti).

PJI služi Vladi FBiH kao osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja, s dugoročnim ciljem njegovog povezivanja s procesom strateškog i proračunskog planiranja. Projekti uključeni u PJI stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definiranih u okviru nadležnosti Vlade planiranjem kroz proces izrade Dokumenta okvirnog proračuna, te mobilizacijom i korištenjem sredstava za njihovu realizaciju.

Ukupna vrijednost 72 projekta uključena u PJI u trogodišnjem razdoblju je 17.638,09 milijuna KM. Od toga se 10.034,83 milijuna KM odnosi na deset kandidiranih, 6.730,99 milijuna KM na 58 projekta čija je implementacija u toku, te 872,28 milijuna KM na četiri odobrena projekta.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 16.06.2022.

Naslov: Redakcija