Zastava Srbije

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI MINISTARSTVA ZDRAVLJA I OPŠTINA ZA PODRŠKU U EDUKACIJI POTENCIJALNIH HRANITELJSKIH PORODICA U RS: Cilj - kvalitetnija zaštita djece bez roditeljskog staranja zbrinjavanjem u hraniteljske porodice, stvaranja uslova za razvoj novih hraniteljskih porodica i jačanje kapaciteta stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite

21.06.2022.


Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić i direktori centara za socijalni rad iz Novog Grada, Čelinca, Banjaluke i Kozarske Dubice potpisali su danas u Memorandum o saradnji za podršku u edukaciji potencijalnih hraniteljskih porodica u Republici Srpskoj.

Cilj ovog Memoranduma jeste kvalitetnija zaštita djece bez roditeljskog staranja zbrinjavanjem u hraniteljske porodice kroz uspostavljanje bolje saradnje Ministarstva i organa starateljstva u Republici Srpskoj, u procesu stvaranja uslova za razvoj novih hraniteljskih porodica i jačanje kapaciteta stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite, saopšteno je iz ministarstva.

Najbolji interes djeteta, potreba za novim znanjima, stvaranje mreže podrške, edukacija, promocija hraniteljstva i motivacija su osnovne karakteristike procesa razvoja hraniteljstva u Republici Srpskoj. Moralni i profesionalni zadatak svih javnih institucija i pojedinaca koji rade u području zaštite djece bez roditeljskog staranja jeste da pruže adekvatnu zaštitu djeci koja odrastaju u rizičnim okolnostima i da, u tom smislu, pronalazeći pravu mjeru između prava svakog djeteta da odrasta u vlastitoj porodici i obaveze društva da zaštiti najbolji interes djeteta – ističe ministar Alen Šeranić.

Ministarstvo je, u saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske i uz podršku UNICEF u BiH, u sklopu projekta „Potrebe i problemi porodica u Republici Srpskoj za vrijeme CoVid-19 pandemije“, izradilo kurikulum o hraniteljstvu i organizovaće edukaciju o razvoju kompetencija hranitelja, pravima djeteta, potrebama i razvoju djeteta, značaju odrastanja u porodičnom okruženju, itd. Centri za socijalni rad, potom, treba da nastave sa edukacijama u svojim lokalnim zajednicama.

Nakon sveukupne edukacije i pripreme budućih hraniteljskih porodica, planirano je da centri za socijalni rad izvrše procjenu i izbor hraniteljskih porodica, te izdaju potvrdu za bavljenje hraniteljstvom za djecu.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS pozvalo je, u prethodnom periodu, sve centre za socijalni rad u Republici Srpskoj da prijave potencijalne hraniteljske porodice za ovu vrstu edukacije, a na poziv se odazvalo šest centara sa kojima se i realizuje ovaj memorandum.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Srpska info, Nataša Telebak, 16.06.2022.

Naslov: Redakcija