Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 21.04.2016.

ODRŽANA SJEDNICA VELIKOG VIJEĆA USTAVNOG SUDA BIH: Donjete odluke u većem broju apelacija . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Podržana inicijativa Savjeta nacionalnih manjina da se njihov status bolje definiše prilikom promjene Izbornog zakona BiH . . . dalje

ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU: Rok za podnošenje zahtjeva za reviziju licenci izdatih fizičkim licima prije stupanja Zakona na snagu je 24. maj 2016. godine . . . dalje

IZMJENE I DOPUNE IZBORNOG ZAKONA BIH: Podizanje unutarstranačkog cenzusa za osvajanje mandata na stranačkoj listi sa pet na 10 odsto za lokalne i na 20 odsto za opšte izbore . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA: Predviđeno da su svi građani donori, osim ako su se za života tome pismeno usprotivili . . . dalje

ODRŽAN SASTANAK SA STRUČNJACIMA U OBLASTI PREVODA PROPISA ZA POTREBE PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA . . . dalje

UKOLIKO CENTRALNI POPISNI BIRO NE POSTIGNE DOGOVOR O JEDINSTVENOM PROGRAMU ZA OBRADU PODATAKA POPISA STANOVNIŠTVA, NIJE ISKLJUČENA MOGUĆNOST DA OD PARLAMENTA BIH BUDE ZATRAŽENO DA PRODUŽI ROK ZA OBJAVLJIVANJE REZULTATA POPISA . . . dalje

BIH DOBIJA 12 MILIONA DOLARA OD PRODAJE AMBASADA BIVŠE SFRJ . . . dalje

SASTANAK DELEGACIJE BIH I EVROPSKE KOMISIJE O PRILAGOĐAVANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI O PRIDRUŽIVANJU 28. APRILA 2016. GODINE . . . dalje