Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I GRAĐENJU: Rok za podnošenje zahtjeva za reviziju licenci izdatih fizičkim licima prije stupanja Zakona na snagu je 24. maj 2016. godine


Učesnici u građenju, kojima je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdalo lične licence prije stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr.) da je, prema članu 193. Zakona i članu 35. Pravilnika o uslovima za izdavanje i oduzimanje licenci učesnika u građenju ("Sl. glasnik RS", br. 70/2013 i 24/2015) rok za podnošenje zahtjeva za reviziju licenci izdatih fizičkim licima 24.05.2016. godine. Licence izdate fizičkim licima koje se ne obnove do isteka navedenog zakonskog roka, prestaju da važe.

Postupak revizije se sprovodi na zahtjev lica koja posjeduju ličnu licencu, bez plaćanja troškova postupka, odnosno, plaća se samo republička administrativna taksa u iznosu od 10,00 KM po zahtjevu.

Potrebna dokumentacija za reviziju lične licence:

1. Lični zahtjev : ime i prezime, adresa, broj telefona
Primjer:
Marko Marković, dipl. inž. arh.
Ul. Petra Preradovića 3
Banja Luka
Ministarstvo za prostorno uređenje,
građevinarstvo i ekologiju
Ul. Trg Republike Srpske 1
Banja Luka
 Predmet: Zahtjev za reviziju lične licence
Molim vas da mi izvršite reviziju lične licence za:
A) Izrada dokumenta prostornog uređenja
B) Izrada tehničke dokumentacije i nadzor
V) Izvođenje građevinskih radova i nadzor
Potpis podnosioca zahtjeva

2. Ovjerena fotokopija diplome o stečenom nivou obrazovanja (obavezna diploma osnovnih studija)
3. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za oblast za koju licencu traži,
4. Ovjerena fotokopija lične karte
5. Ovjerena fotokopija radne knjižice
6. Referens lista ovjerena i potpisana od strane preduzeća, na memorandumu treba da stoji pregled objekata - po periodima gdje je imenovani izvodio, projektovao odnosno vršio reviziju tehničke dokumentacije i učestovao u izradi dokumenata prostornog uređenja i to najmanje pet (5) objekata odnosno dokumenata zavisno od toga koja se licenca navodi u zahtjevu. Potvrda o ukupnom radnom stažu u struci ovjerena i potpisana od strane preduzeća.
Npr. POTVRDA, kojom se potvrđuje od strane ovog preduzeća da Marko Marković, po zanimanju dipl.inž.arh. ima ukupno ______ godina i ______ mjeseci radnog staža u struci.

Napomena: Na potvrdi o ukupnom radnom stažu i referens listi u donjem desnom uglu treba da bude navedeno: ime i prezime, potpis direktora i pečat preduzeća.
7. Taksirati Republičkom Admistrativnom taksom – 10,00 KM (po zahtjevu)

Napomena: Uz zahtjev za reviziju liče licence, podnosilac je dužan dostaviti i kopiju licence, čiju reviziju traži.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 20.4.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772