Zastava Srbije

ODRŽANA SJEDNICA VELIKOG VIJEĆA USTAVNOG SUDA BIH: Donjete odluke u većem broju apelacija


Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je 20. aprila 2016. godine redovnu sjednicu Velikog vijeća, a između ostalog, razmatrao je veći broj apelacija podnesenih zbog povreda ustavnih prava apelanata koje su im navodno nanijeli redovni sudovi.

Ustavni sud BiH je, između ostalog, razmatrao i donio odluke o jednom broju:

  • apelacija o povredi prava apelanata na slobodu izražavanja,
  • apelacija protiv rješenja sudova o produženju pritvora zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga,
  • apelacija podnesenih zbog navodnog ugrožavanja prava apelanata na nediskriminaciju,
  • apelacija podnesenih zbog navodnog ugrožavanja prava apelanata na imovinu.

U vezi s pravom na porodični život (poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske), Ustavni sud BiH je zauzeo stav da nema povrede apelantovog prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske u situaciji kada su članovima uže porodice, zakonitoj supruzi i djeci rođenoj u braku i van braka, te advokatu omogućene posjete apelantu u pritvorskoj jedinici, te da zabrana da apelanta posjećuju majke njegove djece s kojima je vjenčan prema pravilima islamskog prava ne pokreće pitanje kršenja prava na porodični život kada Porodični zakon ne poznaje niti priznaje takve veze.

U predmetima u kojima je Sud utvrdio postojanje povreda prava apelanata na pravično suđenje zbog toga što sudovi nisu donijeli odluke u razumnom roku, nadležnim sudovima je naloženo da hitno okončaju postupak te da o tome obavijeste Sud u roku od tri mjeseca.

U vezi s tim Ustavni sud BiH uočava da sudovi i upravni organi iz različitih razloga često ne vode u dovoljnoj mjeri brigu o standardima prava na pravično suđenje, te da je zbog toga problem nedonošenja odluka u razumnom roku prisutan u sudskoj praksi u BiH.

Problemi koji se nalaze u osnovi kršenja prava na pravično suđenje kompleksni su i obimni, te zahtijevaju preduzimanje odgovarajućih mjera koje su u naravi zakonodavnog ili administrativnog karaktera.

Apelacije koje su bile očito neosnovane i nedopuštene Sud je odbacio. To se odnosi na predmete u kojima je Sud utvrdio da zahtjevi apelanata nisu opravdani, odnosno da činjenice koje su apelanti predočili Sudu ni na koji način ne mogu opravdati njihovu tvrdnju o postojanju kršenja njihovih prava zaštićenih Ustavom ili da stranke u postupku ne snose posljedice navodnog kršenja prava zaštićenih Ustavom.


Izvor: Vebsajt BHRT, 20.04.2016.