Zastava Srbije
Vesti slike

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU RS: Novine u dijelu koji se odnosi na propisivanje posebnog postupka u bračnim i porodičnim odnosima

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su, u okviru Osme redovne sjednice, u Banjoj Luci, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku po hitnom postupku.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U FBIH: Za dio javnosti sporan prijedlog da se vlasništvo nad građevinskim zemljištem (bez upisanog prava korištenja drugog lica) prepiše na jedinice lokalne samouprave (općine) kao i ono koje je evidentirano kao društveno odnosno državno vlasništvo sa upisanim pravom upravljanja, raspolaganja ili korištenja u korist društveno pravnih subjekata koji više ne egzistiraju

Vlada Federacije BiH u parlamentarnu proceduru uputila je utvrđen Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u FBiH. Utvrđeni tekst Prijedloga zakona, posebno njegov član 4., zasigurno bi mogao izazvati brojne rasprave i pokrenuti uvijek prisutnu temu državne imovine koja još zakonski nije regulisana.

Više
Vesti slike

NACRT ZAKONA O PRIPAJANJU DIJELA GRADA ZVORNIK OPŠTINI LOPARE: Pripojiće se dio naseljenog mjesta Kiseljak na području grada Zvornik, naseljenom mjestu Podgora na području opštine Lopare

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, usvojili su na Osmoj redovnoj sjednici Nacrt zakona o pripajanju dijela Grada Zvornik opštini Lopare.

Više
Vesti slike

NACRT ZAKONA O SUDU BIH: Nacrt zakona ponovo pred Vijećem ministara BiH

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je za utorak, 19. mart sazvala sjednicu Vijeća ministara na čiji dnevni red je i uvršten Zakon o sudu Bosne i Hercegovine.

Više