Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU RS: Novine u dijelu koji se odnosi na propisivanje posebnog postupka u bračnim i porodičnim odnosima

19.03.2024.


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su, u okviru Osme redovne sjednice, u Banjoj Luci, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku po hitnom postupku.

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Miloš Bukejlović je, obrazlažući ovaj zakon, rekao da ga je bilo potrebno usvojiti radi usklađivanja sa Porodičnim zakonom i unapređenja parničnog postupka.

On je precizirao da je stupanjem na snagu Porodičnog zakona bilo neophodno pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na propisivanje posebnog postupka u bračnim i porodičnim odnosima.

"Kao i u sporovima o vršenju roditeljskog prava i održavanju ličnih odnosa sa djetetom, u sporovima radi utvrđivanja, odnosno osporavanja očinstva i materinstva, te u sporovima o izdržavanju maloljetne djece ili djece nad kojom je produženo roditeljsko pravo", rekao je ministar Bukejlović.

On je dodao da je Advokatska komora Republike Srpske dostavila prijedloge za izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku, koji su se, između ostalog, odnosili na mogućnost tonskog snimanja ročišta u parničnom postupku, što je predmetnim izmjenama i dopunama zakona uvaženo.

"Udruženje sudija Srpske dostavilo je inicijativu za dopunu člana 184, na način da je sudija, ukoliko u roku do 60 dana ne izradi presudu, dužan u pisanoj formi obavijestiti predsjednika suda o razlozima prekoračenja. Naime, i dalje je ostao rok za izradu presude od 30 dana od dana zaključenja glavne rasprave, međutim, ako sudija ne izradi presudu niti u roku od 60 dana od dana zaključenja glavne rasprave dužan je u pisanoj formi obavijestiti predsjednika o razlozima za prekoračenje", pojasnio je ministar Bukejlović.

Udruženje sudija Republike Srpske, dodao je ministar Bukejlović, smatra da ovaj prijedlog ima za cilj postizanje ravnoteže između efikasnosti i kvalitete u radu sudova, pri tome omogućavajući sudijama dovoljno vremena za izradu presude u složenim predmetima.

"To će doprinijeti donošenju odluka utemeljenih na detaljnoj analizi i pravilnom razmatranju pravnih argumenata stranaka", rekao je ministar Bukejlović.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 14.03.2024

Naslov: Redakcija