Zastava Srbije
Vesti slike

PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG PRIRUČNIKA ZA USPOSTAVLJANJE I RAZVOJ FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U SUBJEKTIMA JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, 23. januara 2024. godine, u Banjaluci

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 23. januara 2024. godine, savjetovanje na temu “Praktična primjena novog Priručnika za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u subjektima javnog sektora Republike Srpske”

Više
Vesti slike

ODRŽANA OBUKA O PRAKTIČNOJ PRIMJENI PIFC APLIKACIJE (KROZ PRIMJERE I UNOS PODATAKA U REALNOM VREMENU U APLIKACIJU) U PROCESU PLANIRANJA INTERNE REVIZIJE I POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAVANJU

Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 15. decembra 2023. godine, u Banjaluci, obuku na temu “Praktična primjena PIFC aplikacije (kroz primjere i unos podataka u realnom vremenu u aplikaciju) u procesu planiranja interne revizije i polugodišnjem i godišnjem izvještavanju”.

Više
Vesti slike

ODBOR ZA USTAVNA PITANJA NARODNE SKUPŠTINE RS: U pet predmeta nema povrede Ustava Srpske

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je pet odgovora Ustavnom sudu Republike Srpske u kojima se navodi da nema povrede Ustava Republike Srpske i da su sve odredbe osporavanih zakona u skladu sa Ustavom.

Više
Vesti slike

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Budžet za 2024. godinu, Program ekonomskih reformi za period 2024-2026. godine i deset zakona. Nastavak sjednice 21. decembra 2023. godine

Narodna skupština Republike Srpske je na Sedmoj redovnoj sjednici usvojila Budžet Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku, čiji ukupni okvir iznosi 5.735.000.000 KM, što predstavlja uvećanje od 212 miliona KM, odnosno 3,8 odsto u odnosu na ukupna budžetska sredstva predviđena Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2023. godinu.

Više
Vesti slike

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 21. decembra 2023. godine nastavak 4. redovne sjednice – Razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima

Zbog spriječenosti predsjedavajuće, a na osnovu ovlaštenja broj 01-04-2864/23 od 05.12.2023. godine, u skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, obavještavam Vas da će nastavak 4. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH biti održan u četvrtak, 21.12.2023. godine u 11 sati, prema utvrđenom dnevnom redu, uz napomenu da smo razmatrali i usvojili prve dvije tačke.

Više
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj proceduri Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je usklađen s odgovarajućim direktivama i uredbama EU u ovoj oblasti.

Više