Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 21. decembra 2023. godine nastavak 4. redovne sjednice – Razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima

18.12.2023.


Zbog spriječenosti predsjedavajuće, a na osnovu ovlaštenja broj 01-04-2864/23 od 05.12.2023. godine, u skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, obavještavam Vas da će nastavak 4. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH biti održan u četvrtak, 21.12.2023. godine u 11 sati, prema utvrđenom dnevnom redu, uz napomenu da smo razmatrali i usvojili prve dvije tačke.

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH – skraćeni postupak,

2. Prijedlog Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH,

3. Prijedlog Zakona o registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji BiH, predlagači: Lana Prlić i Aner Žuljević

4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima,

5. Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2022. godinu,

6. Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2024. – 2026. godina,

7. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (7Y) obveznica,

8. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2023,

9. Godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu

10. Zaključci Supštine Kantona Sarajevo,

11. Deklaracija o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, predlagač: Amir Ibrović

12. Deklaracija Predstavničkog doma Parlamenta FBIH putem koje se osuđuje antiustavno i antidržavno ponašanje Milorada Dodika i Narodne skupštine Republike Srpske, predlagač: Nezir Pivić

13. Usvajanje Zaključka o hitnoj dodatnoj zaštiti stanovništva FBIH u slučaju nuklearne kontaminacije izazvane eskalacijom rata u Ukrajini, predlagač: Amir Ibrović

14. Zaključak Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBIH

15. Izbori i imenovanja.

NAPOMENA: Ukoliko nadležna radna tijela nisu razmatrala neku od tačaka dnevnog reda, potrebno je da iste razmatraju prije sjednice.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 14.12.2023.

Naslov: Redakcija